Nikola Tesla İngilizce Hayatı

Nikola Tesla, bilim dünyasına adını altın harflerle yazdırmış çok önemli bir figürdür. Tesla bobini, her şey onunla başladı. Dünyamızı aydınlatan neon lambalar, florasan ampuller, günümüzde kullanılan mr teknolojisi sınırları zorlayan bu icat sayesinde hayat buldu. Bu yazımızda Nikola Tesla’nın İngilizce ve Türkçe hayatını paylaşacağız.

Nikola Tesla İngilizce Hayatı

Nikola Tesla was born on July 10, 1856, in Smiljan, Croatia. Nikola Tesla had four siblings named Dane, Angelina, Milka, and Marica. Serbian-American engineer and physicist Nikola Tesla made dozens of breakthroughs in the production, transmission and application of electric power. He invented the first alternating current (AC) motor and developed AC generation and transmission technology. He also made extraordinary contributions in the fields of electromagnetism and wireless radio communications.

Nikola Tesla 10 Temmuz 1856’da Hırvatistan’ın Smiljan kentinde doğdu. Nikola Tesla’nın Dane, Angelina, Milka ve Marica adında dört kardeşi vardı. Sırp-Amerikalı mühendis ve fizikçi Nikola Tesla, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve uygulamasında düzinelerce atılım gerçekleştirdi. İlk alternatif akım (AC) motorunu icat etti ve AC üretim ve iletim teknolojisini geliştirdi. Ayrıca elektromanyetizma ve kablosuz radyo iletişimi alanlarında olağanüstü katkılarda bulundu.

Tesla died in his room on January 7, 1943. Later that year the U.S. Supreme Court voided four of Marconi’s key patents, belatedly acknowledging Tesla’s innovations in radio. The AC system he championed and improved remains the global standard for power transmission. Tesla remained a respected figure in science and in the field of physics.

Tesla, 7 Ocak 1943’te odasında öldü. Daha sonra ABD Yüksek Mahkemesi, Tesla’nın radyodaki yeniliklerini kabul ettiği gibi, Marconi’nin dört patentini geçersiz kıldı. Savunduğu ve geliştirdiği AC sistemi, güç aktarımı için küresel standart olmaya devam ediyor. Tesla, bilimde ve fizik alanında saygın bir figür olarak kaldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir