İngilizce Doktor Mesleğinin Tanıtımı

Bu yazımızda kısaca İngilizce Doktor Mesleğinin Tanıtımını yapacağız.

İngilizce Doktor Mesleğinin Tanıtımı

A doctor is someone who maintains or restores human health through the practice of medicine. Doctors are trained to keep people healthy and to heal the sick. Doctors first need to identify what is making a person sick. Then they decide on a treatment. They also predict when the patient will feel better. In addition, doctors try to prevent illnesses. When treating patients, doctors work with many other people, including nurses, therapists, and physician assistants. There is a specific type of doctor for almost every major system located in the human body.

Doktor, tıp uygulamalarıyla insan sağlığını koruyan veya iyileştiren kişidir. Doktorlar insanları sağlıklı tutmak ve hastaları iyileştirmek için eğitilir. Doktorlar önce bir insanı hasta eden şeyin ne olduğunu tanımlamalıdır. Sonra bir tedaviye karar verirler. Ayrıca hastanın ne zaman daha iyi hissedeceğini de tahmin ederler. Ayrıca, doktorlar hastalıkları önlemeye çalışır. Hastaları tedavi ederken doktorlar, hemşireler, terapistler ve hekim asistanları dahil olmak üzere diğer birçok insanla birlikte çalışır. İnsan vücudunda bulunan hemen hemen her büyük sistem için belirli bir doktor türü vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir