Diyarbakır’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Tarih kokan surlar kenti Diyarbakır. Ülkemizin en güzel illerinden biri olan Diyarbakır geçmişi çok eskilere dayanıyor. Şehrin çevresinde yapılan kazılar günümüz kent uygarlığının ilk temellerini gün ışığına çıkarmıştır. Bölgeye hakim olan her toplum ve kültür için önemli stratejik görevler üstlenen kent, özellikle Roma İmparatorluğu zamanında ülkenin Doğu’daki en büyük sınır kenti olmuştur. Bu yazımızda Diyarbakır’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı paylaşacağız. Diyarbakır’ı Anlatan İngilizce Yazı, Diyarbakır Surları İngilizce Tanıtımı, Diyarbakır’ı Tanıtan İngilizce Yazı

Diyarbakır’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

English (İngilizce) – Turkish (Türkçe)

En : Diyarbakır, known in ancient times as Amida, has been the cradle of 26 different civilisations throughout its 5000 year history. With its’ mystical atmosphere, Diyarbakır attracts visitors from all around the world.

Tr : Eski zamanlarda Amida olarak bilinen Diyarbakır, 5000 yıllık tarihi boyunca 26 farklı uygarlığın beşiği olmuştur. Mistik atmosferiyle Diyarbakır, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri çekiyor.

En : Situated on the banks of Tigris (Dicle), Diyarbakir still carries a medieval air with its walls encircling the city. Magnificent sample of mediaeval military architecture, these ramparts were decorated with inscriptions and embossments. Powerful walls and towers of the city fortress are rightfully considered as a main symbol of Diyarbakır. Diyarbakır castle was build at the order of the Roman emperor Constantius II in the middle of the 4th century.

Tr : Dicle nehrinin kıyısında yer alan Diyarbakır, şehri çevreleyen surlarıyla hala ortaçağ havası taşıyor. Ortaçağ askeri mimarisinin muhteşem bir örneği olan bu surlar yazıtlarla ve kabartmalarla süslenmiştir. Şehir kalesinin güçlü duvarları ve kuleleri, haklı olarak Diyarbakır’ın ana sembolü olarak kabul edilir. Diyarbakır Kalesi, 4. yüzyılın ortalarında Roma imparatoru Constantius II’nin emri ile inşa edilmiştir.

En : Diyarbakır is very famous for its particular variety of food as well as its architectural appearance. Diyarbakır is one of the unique cities in Turkey in terms of preserving its historical beauties while getting a modern shape. You will see museums, stone houses, bazaars, historic inns and many other historical structures in the city that will bring you to the old times while walking on the streets of the city.

Tr : Diyarbakır, kendine has yemek çeşitliliği ve mimari görünümü ile ünlüdür. Diyarbakır, tarihi güzellikleri korunurken, modern bir şekil alırken, Türkiye’nin eşsiz şehirlerinden biridir. Şehrin sokaklarında yürürken sizi eski zamanlara getirecek olan müzeleri, taş evleri, çarşıları, tarihi hanları ve diğer birçok tarihi yapıyı göreceksiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir