Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Tanıtımı

Sumatra Kaplanı doğada nesli tükenen hayvanlardan biridir. Bunu engellemek için Sumatra Kaplanı koruma statüsüne alınmıştır. Bu Kaplanlar sadece Endonezya’nın Sumatra adasında yaşamaktadır. Endonezya hükumeti de onları korumak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Tanıtımı adlı yazımızda kısaca Sumatra Kaplanı hakkında İngilizce ve Türkçe bilgi sahibi olacağız. Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Tanıtımı, Nesli Tükenmekte Olan Hayvanların İngilizce Özellikleri, Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanla İle İlgili İngilizce Yazı, Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Anlatımı

Nesli Tükenmekte Olan Bir Hayvanın İngilizce Tanıtımı

The Sumatran tiger is the smallest species of tiger. The lifespan of the Sumatran tiger is about 15 to 20 years. The Sumatran tiger is only found on the Indonesian island of Sumatra. Sumatran tiger has a very loud roar. The roar can be heard up to 3 kilometers. The Sumatran tiger is considered to be a ‘critically’ endangered species. There are less than 400 Sumatran tigers left in the wild.

Sumatra kaplanı en küçük kaplan türüdür. Sumatra kaplanının ömrü yaklaşık 15 ila 20 yıldır. Sumatra kaplanı sadece Endonezya’daki Sumatra adasında bulunur. Sumatra kaplanı çok gürültülü bir kükremeye sahiptir. Kükreme 3 kilometreye kadar duyulabilir. Sumatra kaplanı “kritik” nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edilir. Vahşi doğada 400’den az Sumatra kaplanı kaldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir