Stephen Hawking İngilizce ve Türkçe Hayatı

İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking dünyanın en çok bilinen astro fizikçisi ve Einstein’dan sonra en büyük fizik dehasıdır. Ömrünün 50 yıldan fazlasını als hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyede geçirdi. Hastalık teşhisi koyulduğunda 21 yaşındaydı. 2 yıl ömrün var dediler ama o 55 yıl yaşadı. Kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sayesinde iletişim kurdu. Teorilerini anlatmak için onlarca kitap yazdı. Bu kitaplar zor anlaşılmasına rağmen milyonlarca sattı. Bu yazımızda bu muhteşem dehayı İngilizce ve Türkçe olarak daha yakından tanıyacağız.
Stephen Hawking İngilizce ve Türkçe Hayatı, Stephen Hawking İngilizce ve Türkçe Biyografisi

Stephen Hawking İngilizce ve Türkçe Hayatı

Stephen Hawking was born in Oxford, England on January 8, 1942. Stephen Hawking was regarded as one of the most brilliant theoretical physicists in history. His work on the origins and structure of the universe, from the Big Bang to black holes, revolutionized the field, while his best-selling books have appealed to readers who may not have Hawking’s scientific background.

Stephen Hawking 8 Ocak 1942’de İngiltere’nin Oxford kentinde doğdu. Stephen Hawking, tarihteki en parlak teorik fizikçilerden biri olarak kabul edildi. Büyük patlamadan kara deliklere kadar, evrenin kökeni ve yapısı üzerine yaptığı çalışma, alanda devrim yaratırken, en çok satan kitapları Hawking’in bilimsel geçmişine sahip olmayan okuyuculara hitap ediyor.

Stephen spent much of his academic work researching black holes and space-time theories. He wrote many important papers on the subject and became a noted expert on relativity and black holes. Perhaps his most famous theory was one that demonstrated that black holes emit some radiation. Prior to this it was thought that black holes could not get smaller because nothing could escape their enormous gravity. This radiation from black holes has become known as Hawking Radiation.

Stephen, akademik çalışmalarının çoğunu kara delikler ve uzay-zaman teorilerini araştırmak için harcadı . Konuyla ilgili birçok önemli makale yazdı ve görelilik ve kara delikler konusunda uzman oldu. Belki de en meşhur teorisi, kara deliklerin bir miktar radyasyon yaydığını gösteren bir teoriydi . Bundan önce kara deliklerin küçülmediği düşünülüyordu çünkü hiçbir şey muazzam yer çekiminden kaçamazdı. Kara deliklerden gelen bu radyasyon Hawking Radiation olarak bilinir.

In early 1963, just shy of his 21st birthday, Hawking was diagnosed with motor neuron disease, more commonly known as Lou Gehrig’s disease or amyotrophic lateral sclerosis (ALS). He was not expected to live more than two years. Completing his doctorate did not appear likely.

1963’ün başlarında, 21 yaşını doldurmasından sadece utangaç olan Hawking’e, daha çok Lou Gehrig hastalığı veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) olarak bilinen motor nöron hastalığı teşhisi kondu. İki yıldan fazla yaşaması beklenmiyordu. Doktorasını tamamlama olasılığı görünmedi.

As the disease spread, Hawking began using a wheelchair. Talking grew more challenging and, in 1985, an emergency tracheotomy caused his total loss of speech. A speech-generating device constructed at Cambridge, combined with a software program, served as his electronic voice, allowing Hawking to select his words by moving the muscles in his cheek. On March 14, 2018, Stephen Hawking died in his home in Cambridge, England. He was 76.

Hastalık yayıldıkça Hawking tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Konuşma zorlaştı ve 1985’te acil trakeotomi, konuşma kaybına neden oldu. Cambridge’de inşa edilen ve bir yazılım programı ile birlikte bir konuşma üreten cihaz, elektronik sesi olarak görev yaptı ve Hawking’in kaslarını yanağında hareket ettirerek sözlerini seçmesine izin verdi. 14 Mart 2018’de Stephen Hawking İngiltere’de Cambridge’deki evinde öldü. 76 yaşındaydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir