Albert Einstein İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Nobel Fizik Ödüllü Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi Albert Einstein’ı İngilizce ve Türkçe olarak daha yakından tanıyacağız.

Albert Einstein İngilizce ve Türkçe Hayatı

Eng: Born on March 14, 1879, in the southern German city of Ulm, Albert Einstein grew up in a middle-class Jewish family in Munich.
Tr: 14 Mart 1879’da Güney Almanya’nın Ulm kentinde doğan Albert Einstein, Münih’te orta sınıf bir Yahudi ailede büyüdü.

Eng: As a child, Einstein became fascinated by music (he played the violin), mathematics and science.
Tr: Bir çocuk olarak, Einstein müzik (keman çaldı), matematik ve bilimden etkilendi.

Eng: Albert Einstein is often cited as one of the most influential scientists of the 20th century.
Tr: Albert Einstein genellikle 20. yüzyılın en etkili bilim insanlarından biri olarak anılır.

Eng: His work continues to help astronomers study everything from gravitational waves to Mercury’s orbit.
Tr: Çalışmaları, gökbilimcilerin yerçekimi dalgalarından Merkür’ün yörüngesine kadar her şeyi incelemelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Eng: Einstein is also known for his theory of general relativity (an explanation of gravity), and the photoelectric effect (which explains the behavior of electrons under certain circumstances); his work on the latter earned him a Nobel Prize in Physics in 1921.
Tr: Einstein ayrıca, genel görelilik (yerçekiminin bir açıklaması) ve fotoelektrik etkisinin (belirli durumlarda elektronların davranışını açıklayan) teorisi ile de tanınır; ikincisi üzerindeki çalışmaları, 1921’de kendisine Nobel Fizik Ödülü kazandı.

Eng: Einstein’s career sent him to multiple countries.
Tr: Einstein’ın kariyeri onu birden fazla ülkeye gönderdi.

Eng: He earned his doctorate from the University of Zurich in 1905, and subsequently took on professor positions in Zurich (1909), Prague (1911) and Zurich again (1912).
Tr: Doktorasını 1905’te Zürih Üniversitesi’nden aldı ve daha sonra Zürih (1909), Prag (1911) ve Zürih’te (1912) profesörlük görevlerinde bulundu.

Eng: He published his first scientific paper in 1900, and by 1905 had completed his PhD entitled “A New Determination of Molecular Dimensions.
Tr: İlk bilimsel makalesini 1900’de yayımladı ve 1905’te “ Moleküler Boyutların Yeni Bir Belirlenmesi ” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı.

Eng: He became a U.S. citizen in 1940 and retired in 1945.
Tr: 1940’ta ABD vatandaşı oldu ve 1945’te emekli oldu.

Eng: He died in April of 1955 in Princeton, New Jersey.
Tr: 1955 Nisan’ında Princeton, New Jersey’de öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir