Polis Mesleği İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Bir polis memurunun görevi, halkı korumak, insanların yasalara uymasını sağlamak ve insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır. Polis Mesleği İngilizce ve Türkçe Tanıtımı, Polis Mesleği İngilizce Tanıtımı, İngilizce Bir Meslek Tanıtımı, İngilizce Bir Mesleği Tanıtma

Polis Mesleği İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Police Officer is one of the best known and common job options. Their job is to protect their community by fighting and preventing crime, as well as maintaining law and order. Police Officers strive to keep the streets of their community safe, reducing the fear of crime and improving the overall quality of life of the citizens.

Polis memuru en iyi bilinen ve yaygın iş seçeneklerinden biridir. Görevleri, toplumu suça karşı savaşıp önleyerek kanunları ve düzenleri koruyarak korumaktır. Polis memurları, toplumlarının sokaklarını güvende tutmak, suç korkusunu azaltmak ve vatandaşların genel yaşam kalitesini iyileştirmek için çaba göstermektedir.

Responsibilities and Duties – Sorumluluklar ve Görevler

Patrolling city areas 
Maintaining public safety and order; enforcing the law; and providing assistance to citizens when necessary.

Şehir alanlarında devriye gezmek
Kamu güvenliğini ve düzenini sağlamak; yasanın uygulanması; ve gerektiğinde vatandaşlara yardım sağlanması.

Assisting Police Detectives in crime investigations
Examining crime scenes and securing evidence; writing reports based on findings; and providing testimony in a court of law when necessary.

Suç Soruşturmalarında Polis Dedektiflerine Yardımcı Olmak
Suç mahallerini incelemek ve kanıtları güvence altına almak; bulgulara dayalı raporlar yazmak; ve gerektiğinde bir mahkemede ifade vermek. 

Detaining criminals
Arresting criminals and escorting them to a police station.

Suçluları tutuklamak
Suçluları tutuklamak ve bir polis merkezine kadar eşlik etmek.

Providing assistance in emergency situations
Helping victims of accidents, crimes, and natural disasters.

Acil durumlarda yardım sağlama
Kaza, suç ve doğal afet mağdurlarına yardım etmek.

Responding to violent situations
Providing crowd control assistance in times of civil unrest; and responding to ongoing violent or dangerous crimes.

Şiddetli durumlara cevap vermek
Sivil huzursuzluk zamanlarında kalabalık kontrolünün sağlanması; ve devam eden şiddet veya tehlikeli suçlara cevap vermek.

Patrolling roads and highways
Giving fines to drivers breaking the law.

Yol ve otoyollarda devriye gezmek.
Yasayı ihlal eden sürücülere ceza verilmesi.

Responding to violent situations
Providing crowd control assistance in times of civil unrest.

Şiddetli durumlara cevap vermek
Sivil huzursuzluk zamanlarında kalabalık kontrolünün sağlanması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir