Barış Manço İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Barış Manço’nun İngilizce ve Türkçe hayatını paylaşacağız.

Barış Manço İngilizce ve Türkçe Hayatı

Barış Manço was born in 1943.
Barış Manço 1943 yılında doğdu.

His father’s name is Hakkı and his mother’s name is Rikkat Manço.
Babasının adı Hakkı, annesinin adı Rikkat Manço’dur.

His mother’s was The Turkish Art Music artist.
Annesi, Türk Sanat Müziği sanatçısıydı.

He went Galatasaray High School and he founded a music group with his friends in Galatasaray High School.
Galatasaray Lisesi’ne girdi ve Galatasaray Lisesi’nde arkadaşlarıyla bir müzik grubu kurdu.

The group’s name was ”Kafadarlar” and that was his first group.
Grubun adı ” Kafadarlar ” idi ve ilk grubu oldu.

He went to Belgium.He joined a music group in Belgium. It’s name was ”Lemistgress”.
Belçika’ya gitti. Belçika’da bir müzik grubuna katıldı. Adı “Lemistgress” idi.

This group had American, Belgian, Italian, North American, and British musicians.
Bu grubun Amerikan, Belçikalı, İtalyan, Kuzey Amerika ve İngiliz müzisyenleri vardı.

After that, he went to Paris. He made two records in 1966, Paris.
Bundan sonra Paris’e gitti. 1966’da Paris’te iki kayıt yaptı.

The he returned to Turkey in 1970.
1970 yılında Türkiye’ye döndü.

In 1971, he studied together with ”Moğollar” After that, he founded ” Kurtalan Ekspres” music group. He got married to Lale Manço in 1978. They had two sons.Doğukan and Batıkan.
1971 yılında “Moğollar” ile çalıştı. Daha sonra “Kurtalan Ekspres” müzik grubunu kurdu. 1978 yılında Lale Manço ile evlendi. Doğukan ve Batıkan adında iki oğulları oldu.

He made a song and its name was ”Ben bir şarkıyım ” so he won a gold medal in ”Gold Orfe”.
Adı “Ben bir eserim” olan bir şarkı yaparak “Altın Orfe”de altın madalya kazandı.

He became guests on lots of TV programs in other countries.
Yurt dışında birçok televizyon programına konuk oldu.

He did lots of TV program.
Çok sayıda televizyon programı yaptı.

He died unexpectedly on 31st January 1999, from a heart attack.
31 Ocak 1999’da bir kalp krizinden beklenmedik şekilde öldü.

Çok değerli sanatçımız Barış Manço’yu saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir