Öğretmenlerin Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimlerine Etkisi

Öğretmenler öğrencilerin yaşamlarında önemli bir etkiye sahiptir. Öğretmenler öğrenci başarısı üzerinde en büyük etkiye sahiptir . İyi eğitimli bir öğretmenin üniversiteye daha fazla öğrenci göndermesi muhtemeldir. Öğretmen ancak kapıyı açar, girişi kendi başına yapmak gerekir. Ancak, seçkin bir öğretmenin etkisi, tam olarak bu kapının nereye varacağını belirler. Bireysel özellikler, aile ve mahalle deneyimleri dahil olmak üzere öğrencinin akademik performansına birçok faktör katkıda bulunur. Ancak araştırmalar, okulla ilgili faktörler arasında öğretmenlerin çok önemli olduğunu göstermektedir.

Öğretmenler öğrencilerinin hayatlarına dokunarak dünyada önemli bir fark yaratma olanağına sahiptirler.

Öğrencilerine inanan ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik ederek bir çocuğun hayatını her gün daha iyiye doğru değiştirebilir. Etkili öğretmenler, öğrencinin başarısına katkıda bulunan en önemli faktördür. Eğer bir öğrencinin etkisiz bir öğretmeni varsa, öğrencinin başarısı üzerindeki olumsuz etkisi yönde devam edecektir. Etkili öğretmenler belli beceriler ve nitelikler sergilerler.

Öğretmenlerin çocukların günlük yaşamları ve yaşam boyu eğitim ve kariyer istekleri üzerinde zenginleştirici bir etkisi olabileceğini biliyoruz. Öğretmenler olumlu ve özenli bir tutum, öğrencilere adalet, saygı, coşku ve özveri gibi özellikler başarı Öğretmen kalitesi üzerine yıllarca süren araştırmalar, etkili öğretmenlerin yalnızca öğrencileri okul ve öğrenim konusunda iyi hissetmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışmalarının aslında öğrenci başarısının artmasına neden olduğunu gerçeğini destekler. Çalışmalar, bir dizi kişisel ve mesleki niteliklerin daha yüksek öğrenci başarısı ile ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

Sonuç olarak öğretmenlerin, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine etkisi büyüktür.

Ancak burada önemli olan öğrencinin istekli ve azimli olması ve derslerine sıkı şekilde çalışmasıdır. Öğretmen öğrencisini ne kadar desteklese de öğrencinin içinde bir kıvılcım, bir heyecan yoksa o öğrenci başarısız olmaya mahkumdur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir