Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Necip Fazıl Kısakürek’in İngilizce ve Türkçe Hayatını paylaşacağız.

Necip Fazıl Kısakürek İngilizce Türkçe Hayatı

Necip Fazıl Kısakürek was born on May 26, 1904 in Istanbul.
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Necip Fazıl Kısakürek was the member of a prominent family, and grew up in a crowded mansion.
Necip Fazıl Kısakürek tanınmış bir ailenin mensubuydu ve kalabalık bir konakta büyümüştü.

During his frequently interrupted educational life, he attended various schools, and finally, he spent five years at a military school but never graduated.
Sık sık kesintiye uğrayan eğitim hayatı boyunca çeşitli okullara gitti ve son olarak beş yıl askeri okulda okudu ancak mezun olamadı.

In 1924, he went to Paris, France and studied philosophy for about two years.Upon his return to his homeland, he continued the bohemian lifestyle that he had taken up in Paris. He spent short periods in various governmental jobs but never had a consistent professional career.
1924 yılında Fransa’nın Paris kentine giderek yaklaşık iki yıl felsefe okudu. Memleketine döndükten sonra Paris’te başlattığı bohem yaşam tarzını sürdürdü. Çeşitli devlet işlerinde kısa süreler geçirdi ancak hiçbir zaman tutarlı bir profesyonel kariyeri olmadı.

After 1923, Necip Fazıl Kısakürek earned himself a place in the literary world through the articles and poems that appeared in various publications and newspapers.
Necip Fazıl Kısakürek, 1923’ten sonra çeşitli yayın ve gazetelerde yayımlanan makale ve şiirleriyle edebiyat dünyasında kendine yer edindi.

His first volume of poetry was published in 1925, and many poems and plays followed.
İlk şiir cildi 1925’te yayımlandı ve bunu pek çok şiir ve oyun takip etti.

But his first novel appeared in 1970, after a long period of silence.
Ancak ilk romanı, 1970’te uzun bir sessizlik döneminden sonra ortaya çıktı.

Kısakürek is best known for the poems that he wrote during the first years of the Republic; rendered in syllabic meter, these are aesthetically minded, profoundly metaphysical and psychological pieces.
Kısakürek, Cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı şiirlerle tanınır; Hece ölçüsüyle aktarılan bunlar estetik odaklı, son derece metafizik ve psikolojik parçalardır.

This type of poetry, especially because of the emphasis placed on the aesthetic aspect, represented his quest for a common and pure poetic language, an enthusiasm that he shared with some of his contemporaries.
Bu şiir türü, özellikle estetik yönüne yapılan vurgu nedeniyle, onun bazı çağdaşlarıyla paylaştığı ortak ve saf bir şiir dili arayışını temsil ediyordu.

In the hands of Necip Fazıl Kısakürek, the syllabic meter that had until then been struggling within the confines of a formal structure, was elevated to a competent level.
O zamana kadar biçimsel bir yapının sınırları içinde mücadele eden hece ölçüsü, Necip Fazıl Kısakürek’in elinde yetkin bir düzeye çıkarıldı.

In addition, he is unique among his contemporaries because of his pathetic and tragic characters, who manifested themselves through mystical and metaphysical tendencies, unfounded fears, and delirium.
Ayrıca mistik ve metafizik eğilimler, asılsız korkular ve hezeyanlarla kendini gösteren acıklı ve trajik karakterleriyle de çağdaşları arasında eşsizdir.

Through this innovative approach, Necip Fazıl Kısakürek has had a lasting impact on many poets that followed him.
Necip Fazıl Kısakürek bu yenilikçi yaklaşımıyla kendisinden sonra gelen birçok şair üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.

Necip Fazıl Kısakürek led an extremely productive life, and wrote many poems, plays, articles, and essays. In 1980, in an official ceremony, The Turkish Foundation for Literature granted him the “Sultanı Şuara” (“Mastermind”) title.
Necip Fazıl Kısakürek son derece verimli bir hayat sürdü; pek çok şiir, oyun, makale ve deneme yazdı. 1980 yılında Türkiye Edebiyat Vakfı tarafından düzenlenen resmi törenle kendisine “Sultanı Şuara” (“Deha”) unvanı verildi.

Necip Fazıl Kısakürek died in Istanbul on May 25, 1983.
Necip Fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir