Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı

Bu yazımızda Mimar Sinan’ın İngilizce ve Türkçe hayatını paylaşacağız.

Mimar Sinan İngilizce (Türkçe) Hayatı

Mimar Koca Sinan, the “Great Architect Sinan”, was born in Anatolia, Turkey in 1489; he died in Istanbul in 1588.
“Büyük Mimar Sinan” Mimar Koca Sinan, 1489 yılında Anadolu’da doğdu; 1588’de İstanbul’da öldü

During his long career Sinan built hundreds of buildings including mosques, palaces, chapels, tombs, schools, almshouses, schools, caravan serais, granaries, fountains, aqueducts and hospitals. Of this diverse group of works, his mosques have been most influential.

Sinan, uzun kariyeri boyunca camiler, saraylar, şapeller, türbeler, okullar, imarethaneler, okullar, kervansaraylar, tahıl ambarları, çeşmeler, su kemerleri ve hastaneler gibi yüzlerce bina inşa etti. Bu çeşitli eserler arasında en etkili olanı camileridir.

Further, he produced monuments in which the central dome appearted weightless and the interior surfaces bathed in light. He often designed his mosques as part of a complex comprising schools, baths, guesthouses and hospitals.

Ayrıca merkezi kubbenin ağırlıksız olduğu ve iç yüzeylerin ışıkla yıkandığı anıtlar üretti. Camilerini sıklıkla okul, hamam, misafirhane ve hastanelerden oluşan bir kompleksin parçası olarak tasarladı.

The life story of Sinan is somewhat complex and full of uncertainties. The successful career of this great architect and his genius have prompted great interest among historians of architecture and of Islamic civilisation in the Ottoman period.

Sinan’ın hayat hikayesi biraz karmaşık ve belirsizliklerle doludur. Bu büyük mimarın başarılı kariyeri ve dehası, Osmanlı dönemi mimarlık ve İslam medeniyeti tarihçileri arasında büyük ilgi uyandırmıştır.

The training Sinan had in the Janissary Corps and the contact he made with a wide range of architectural experiences broadened his vision and developed his skills. His travels with the army through a vast geographical region extending along the Mediterranean Basin from Anatolia to Italy and the Adriatic coast to Central Europe, and from Azerbijan to Baghdad in Asia enriched his architectural knowledge and provided him with a wealth of ideas, resources and solutions. The synthesis of this knowledge was reflected in his famous constructions as seen in his chief work the Suleymaniyye Mosque (1550-1557).

Sinan’ın Yeniçeri Ocağı’nda aldığı eğitim ve pek çok mimarlık deneyimiyle kurduğu temas, onun vizyonunu genişletti ve becerilerini geliştirdi. Akdeniz Havzası boyunca Anadolu’dan İtalya’ya, Adriyatik kıyısından Orta Avrupa’ya, Asya’da Azerbaycan’dan Bağdat’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada orduyla birlikte yaptığı seyahatler, mimarlık bilgisini zenginleştirdi ve ona zengin fikir, kaynak ve çözüm zenginliği sağladı. . Bu bilginin sentezi, baş eseri Süleymaniye Camii’nde (1550-1557) görüldüğü gibi ünlü yapılarına da yansımıştır.

Some Works of Mimar Sinan:

Süleymaniye Mosque
Selimiye Mosque
Mehmed Paša Sokolović Bridge
Mihrimah Sultan Mosque

Mimar Sinan’ın Bazı Eserleri

Süleymaniye Camii
Selimiye Camii
Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü
Mihrimah Sultan Camii

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir