Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda tarihin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul edilen ve dünyayı değiştiren Isaac Newton’un İngilizce ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. Isaac Newton İngilizce Hayatı, Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Biyografisi, Isaac Newton Kimdir İngilizce

Isaac Newton İngilizce ve Türkçe Hayatı

Isaac Newton was born in Woolsthorpe, England on January 4, 1643.
Isaac Newton is considered one of the most important scientists in history. Even Albert Einstein said that Isaac Newton was the smartest person that ever lived. During his lifetime Newton developed the theory of gravity, the laws of motion (which became the basis for physics), a new type of mathematics, and made breakthroughs in the area of optics such as the reflecting telescope.

Isaac Newton, 4 Ocak 1643’te İngiltere’nin Woolsthorpe şehrinde doğdu.
Isaac Newton tarihin en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Albert Einstein bile Isaac Newton’un şimdiye kadar yaşamış en zeki insan olduğunu söylemişti. Yaşamı boyunca Newton, yerçekimi teorisini, (fiziğin temeli haline gelen) hareket yasalarını, yeni bir matematik türünü geliştirdi ve yansıtıcı teleskop gibi optik alanında atılımlar yaptı.

It set out his theory of gravity and his laws of motion.
Newton formulated laws of motion and gravitation. These laws are math formulas that explain how objects move when a force acts on them. When he saw the apple fall, Newton began to think about a specific kind of motion called gravity. Newton understood that gravity was a force of attraction between two objects. He also understood that an object with more matter or mass exerted the greater force or pulled smaller objects toward it. That meant that the large mass of the Earth pulled objects toward it.

Yer çekimi teorisini ve hareket yasalarını ortaya koyuyordu.
Newton hareket ve yerçekimi yasalarını formüle etti. Bu yasalar, nesnelerin üzerlerine bir kuvvet etki ettiğinde nasıl hareket ettiğini açıklayan matematik formülleridir. Elmanın düştüğünü gördüğünde Newton, yerçekimi adı verilen özel bir hareket türü hakkında düşünmeye başladı. Newton, yerçekiminin iki nesne arasındaki çekim kuvveti olduğunu anlamıştı. Ayrıca daha fazla maddeye veya kütleye sahip bir nesnenin daha büyük kuvvet uyguladığını veya daha küçük nesneleri kendisine doğru çektiğini de anladı. Bu, Dünya’nın büyük kütlesinin nesneleri kendisine doğru çektiği anlamına geliyordu.

Today, he is considered one of the most influential scientists of all time alongside greats such as Albert Einstein, Aristotle, and Galileo. Isaac Newton died at the age of 84 on 20 March 1727.

Bugün Albert Einstein, Aristoteles ve Galileo gibi büyük bilim adamlarının yanı sıra tüm zamanların en etkili bilim adamlarından biri olarak kabul ediliyor. Isaac Newton, 20 Mart 1727’de 84 yaşında öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir