İngilizce Paris Tanıtımı

Bu yazımızda İngilizce Paris’in tanıtımını yapacağız.

İngilizce Paris Tanıtımı

Paris is the capital city of France, the largest country of Western Europe with an overall area of 550 000 km2. Paris is the largest city in France and is located in the northwest region. It is on the banks of the Siene River and has a population of approximately 2,315,000.

Paris, 550.000 km2 yüzölçümüyle Batı Avrupa’nın en büyük ülkesi olan Fransa’nın başkentidir. Paris, Fransa’nın en büyük şehridir ve kuzeybatı bölgesinde yer almaktadır. Siene Nehri kıyısında olup yaklaşık 2.315.000 nüfusa sahiptir.

French is the official language of France but English is very common within Paris and other tourist areas. City combines the stunning beauty of its rich historical legacy with intense cultural, academic, scientific, commercial and business activity.

Fransızca, Fransa’nın resmi dilidir ancak İngilizce, Paris’te ve diğer turistik bölgelerde çok yaygındır. Şehir, zengin tarihi mirasının çarpıcı güzelliğini yoğun kültürel, akademik, bilimsel, ticari ve ticari faaliyetlerle birleştiriyor.

City is first well known for monuments, museums, restaurants, fashion and urban landscape. Paris is a world capital city of shopping and fashion. All of this makes it a unique tourist destination.

Şehir öncelikle anıtları, müzeleri, restoranları, modası ve kentsel peyzajıyla tanınır. Paris, alışveriş ve modanın dünya başkentidir. Bütün bunlar onu eşsiz bir turizm merkezi haline getiriyor.

Paris’te Gezilecek Yerler – Places to Visit in Paris

The Eiffel Tower (Eyfel Kulesi)
Notre Dame Cathedral (Notre Dame Katedrali)
The Louvre (Louvre Müzesi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir