İngilizce İstanbul Tanıtımı

Dünyanın iki kıta üzerine kurulu tek kenti olan İstanbul’da nereye baksanız bir tarih görürsünüz. Şarkılara, türkülere, şiirlere konu olan büyük bir geçmiş. İstanbul M.Ö 7. yy’da byzantium adlı antik Yunan balıkçı köyü olarak kuruldu. 200 yıl sonra köy devasa Roma İmparatorluğuna katıldı ve M.S 330 yılında imparator Konstantin başkentini doğuya taşıdıktan sonra Konstantinapol adını aldı. Daha sonra Bizans İmparatorluğu adını alan Doğu Roma İmparatorluğu kurulmuştu. Bin yıldan uzun süre Bizans burada büyüdü. 1453 yılında Konstantinapol Osmanlı Devleti tarafından feth edildi ve yeni adı İstanbul oldu. Bu yazımızda Fatih Sultan Mehmet’in uğruna gemileri karadan yürüttüğü İstanbul’u İngilizce ve Türkçe olarak tanıtacağız. İstanbul İngilizce ve Türkçe Tanıtımı, İstanbul İngilizce Tanıtımı, İngilizce İstanbul Hakkında Bilgiler, İngilizce İstanbul’un Geçmişi, İstanbul Hakkında İngilizce Bilgiler

İstanbul İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Istanbul is the largest city in Turkey. Because of its size, Istanbul extends into both Europe and Asia. The city of Istanbul has a long history spanning the rise and fall of the world’s most famous empires. Due to its participation in these empires, Istanbul has also undergone various name changes.

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir. İstanbul büyüklüğü nedeniyle hem Avrupa’ya hem de Asya’ya kadar uzanıyor. İstanbul şehri, dünyanın en ünlü imparatorluklarının yükseliş ve çöküşünü kapsayan uzun bir tarihe sahiptir. Bu imparatorluklara katılımı nedeniyle, İstanbul çeşitli isim değişikliklerinden de geçti.

Istanbul was not a city until Greek colonists came to the region in the seventh century. Byzantium became a part of the Roman Empire in the 300s. In 330, Constantine declared the city as the capital of the entire Roman Empire and renamed it Constantinople. It grew and prospered as a result. It remained the capital of the Eastern Roman Empire (Byzantine) for many centuries, and by the sixth century, the population exceeded half a million.

Yedinci yüzyılda bölgeye Yunan kolonileri gelene kadar İstanbul bir şehir değildi. Bizans, 300’lerde Roma İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. 330’da Konstantin şehri bütün Roma İmparatorluğu’nun başkenti ilan etti ve Konstantinopolis olarak yeniden adlandırdı. Sonuç olarak büyüdü ve gelişti. Yüzyıllar boyunca Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans) başkenti olarak kaldı ve altıncı yüzyılda nüfus yarım milyonu aştı.

Constantinople was at the center of two continents, it became a center of commerce, culture, and diplomacy and grew considerably. Although Constantinople significantly prospered during decades following its becoming a part of the Byzantine Empire, the factors leading to its success also made it a target for conquering. For hundreds of years, troops from all over the Middle East attacked the city.

Konstantinopolis iki kıtanın merkezinde idi, ticaret, kültür ve diplomasi merkezi haline geldi ve önemli ölçüde büyüdü. Her ne kadar Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası olduktan sonraki yıllarda önemli ölçüde gelişmiş olsa da, başarısını sağlayan faktörler de onu fethedilme hedefi haline getirdi. Yüzlerce yıldır, Orta Doğu’nun her yerinden birlikler şehre saldırdı.

Constantinople was officially conquered by the Ottomans, led by Sultan Mehmed II on May 29, 1453, after a 53-day siege. During the siege, the last Byzantine emperor, Constantine XI, died while defending his city. The name of the city was changed to Istanbul.Became the capital city of the Ottoman Empire. The city under the Ottoman rule saw a population increase with immigrants, such as Greeks, Armenians and Jews, who enjoyed religious freedom and social rights.

Konstantinopolis, 53. gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde Sultan II. Mehmed liderliğindeki Osmanlılar tarafından resmi olarak fethedildi. Kuşatma sırasında, son Bizans imparatoru Constantine XI, kentini savunurken öldü. Kentin adı İstanbul olarak değiştirildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti oldu. Osmanlı yönetimi altındaki şehir, din özgürlüğü ve sosyal haklardan yararlanan Yunanlılar, Ermeniler ve Yahudiler gibi göçmenlerle birlikte nüfus artışı gösterdi.

Istanbul’s many historical areas were added to the UNESCO World Heritage list in 1985. Istanbul retained its status as a commercial and cultural center, and continues to this day to flourish as one of the biggest and most vibrant cities of Europe and Asia.

1985 yılında İstanbul’un birçok tarihi bölgesi UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. İstanbul ticari ve kültürel bir merkez olma özelliğini korudu ve bugün Avrupa ve Asya’nın en büyük ve canlı şehirlerinden biri olarak gelişmeye devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir