Atatürk’ün Kişisel Özellikleri İngilizce

Atatürk yetenekli, kararlı, disiplinli ileri görüşlü bir liderdi. Ona verilen en zorlu görevleri başarıyla yerine getirdi. Askerleriyle iletişimi güçlü olan gerektiğinde hızlı kararlar verebilen bir liderdi. Tüm olumsuzluklara rağmen silah arkadaşlarıyla birlikte savaşıp bu ülkeyi bizlere emanet etti.  Bu yazımızda ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizce ve Türkçe kişisel özelliklerinden bahsedeceğiz.

Broad Thinker – Geniş Düşünür

Eng : Through his power of convincing people, he was able to achieve what most people thought was impossible.
Tr : İnsanları ikna etme gücü sayesinde çoğu insanın imkansız olduğunu düşündüğü şeyi başardı.

Excellent Communicator – Mükemmel İletişimci

Eng : When making important decisions, he consulted other leaders.
Tr : Önemli kararlar verirken diğer liderlere danıştı.

Open-Minded – Açık Görüşlü

Eng : Ataturk believed that acquiring knowledge was the main recipe for survival. He invested a lot in knowledge, and it is because he had to remedy the shortage of skills and information in his country at the time.
Tr : Atatürk, bilgi edinmenin hayatta kalmak için ana reçete olduğuna inanıyordu. Bilgiye çok yatırım yaptı ve bunun nedeni ülkesinde o zamanki bilgi ve beceri eksikliğini gidermek zorunda kalmasıydı.

Consistent – Tutarlı, İstikrarlı

Eng : Ataturk served successfully in every chain of command, operation and defensive battle assigned to him.
Tr : Atatürk kendisine verilen her emir komuta operasyonunda ve savunma savaşında başarıyla hizmet verdi.

Quick Decision Maker – Hızlı Karar Verici

Eng : Many adverse conditions existed in Turkey and therefore, he being a quick thinker knew that there was little or no time for compromise building.
Tr : Türkiye’de pek çok olumsuz koşul vardı ve bu nedenle hızlı düşünür olmak, uzlaşma için zamanın çok az ya da hiç olmadığını biliyordu.

Peace-Maker – Barışçıl

Eng : Ataturk adopted the policy of having peace at home and peace in the world.
Tr : Atatürk yurtta barış, dünyada barış olma politikasını benimsemiştir.

Courageous – Cesur

Eng : Ataturk fought with his army to achieve victory.
Tr : Atatürk zafer kazanmak için ordusuyla savaştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir