Deprem İle İlgili İngilizce Paragraf

Bu yazımızda Deprem ile ilgili İngilizce paragraf paylaşacağız.

Deprem İle İlgili İngilizce Paragraf

Earthquakes are the vibrations caused by rocks breaking under stress. The underground surface along which the rock breaks and moves is called a fault plane.

Depremler, kayaların stres altında kırılmasından kaynaklanan titreşimlerdir. Kayanın kırıldığı ve hareket ettiği yeraltı yüzeyi bir fay düzlemi olarak adlandırılır.

The size or magnitude of earthquakes is determined by measuring the amplitude of the seismic waves recorded on a seismograph and the distance of the seismograph from the earthquake. These are put into a formula which converts them to a magnitude, which is a measure of the energy released by the earthquake.

Depremlerin boyutu veya büyüklüğü, bir sismografda kaydedilen sismik dalgaların genliklerini ve depremden sismografın uzaklıkını ölçerek belirlenir. Bunlar deprem tarafından salınan enerjinin bir ölçüsü olan bir büyüklüğe dönüştüren bir formüle konur.

The amplitude of the shaking caused by an earthquake depends on many factors, such as the magnitude, distance from the epicentre, depth of focus, topography, and the local ground conditions.

Bir depremin neden olduğu sallanmanın genliği, büyüklük, merkez üssü arasındaki mesafe, odak derinliği, topografya ve yerel zemin koşulları gibi birçok faktöre bağlıdır.

The world’s earliest recorded earthquake occurred on January 23, 1556 in Shaanxi, Central China. It had a magnitude of 8.0, and an estimated 830 people were killed.

Dünyanın ilk kaydedilen depremi 23 Ocak 1556’da Orta Çin’in Shaanxi kentinde meydana geldi.8.0 büyüklüğündeydi ve yaklaşık 830 kişi öldü.

The largest recorded earthquake in the world was a magnitude 9.5 in Chile on May 22, 1960.
Dünyadaki en büyük deprem 22 Mayıs 1960’da Şili’de 9.5 büyüklüğündeydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir