Çin’in İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in İngilizce ve Türkçe Tanıtımı adlı yazımızda bu ülkeyi daha yakından tanıyacağız.

Çin’in İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Capital : Beijing
Başkent : Pekin

Population : 1,412 Billion
Nüfus : 1,412 Milyar

Official Language : Chinese
Resmi Dil : Çince

Geographical Size : 9,596,960km²
Coğrafi Büyüklük : 9,596,960km²

Continent: Asia
Kıta: Asya

Currency : Yuan
Para Birimi : Yuan

Description of Flag: The flag of China was adopted on September 27, 1949. It has a red background with five yellow stars in the top left. One star is larger and the other four stars form an arc of unity around the larger star. The large star represents the Communist Party of China. The four smaller stars represent the four social classes of the people.
Bayrak Tanımı : Çin bayrağı 27 Eylül 1949’da kabul edildi. Sol üstte beş sarı yıldız bulunan kırmızı bir arka plan var. Bir yıldız daha büyüktür ve diğer dört yıldız da büyük yıldız etrafında birlik bir yay oluşturur. Büyük yıldız Çin Komünist Partisini temsil eder. Dört küçük yıldız, halkın dört toplumsal sınıfını temsil eder.

Borders : North Korea, Russia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Burma, Laos, Vietnam, Macau, Pacific Ocean
Sınırlar : Kuzey Kore, Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Butan, Burma, Laos, Vietnam, Makao, Pasifik Okyanusu

Major Cities : Shanghai,Beijing,Chongqing,Shenzhen,Guangzhou,Wuhan
Büyük Şehirler :Şanghay,Pekin,Çongçing,Shenzhen,Guangzhou,Vuhan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir