Bulgaristan’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Komşu ülkelerimizden biri olan Bulgaristan’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı adlı yazımızda bu ülkeyi daha yakından tanıyacağız.

Bulgaristan’ın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Capital : Sofia
Başkent : Sofya

Population : 6,8 Million
Nüfus : 6,8 Milyon

Official Language : Bulgarian
Resmi Dil : Bulgarca

Geographical Size : 110,910km²
Coğrafi Büyüklük : 110,910km²

Continent: Europe
Kıta: Avrupa

Currency : Lev
Para Birimi : Lev

Description of Flag: The Bulgarian flag today has a trio of equally sized horizontal bands: white on top, green in the middle, and the band at the bottom is red.
Bayrak Tanımı : Bugün Bulgar bayrağı eşit oranda yatay bant üçgenine sahiptir: üstte beyaz, ortada yeşil ve alttaki bant kırmızıdır.

Borders : Serbia, Macedonia, Romania, Greece, Turkey and the Black Sea
Sınırlar : Sırbistan, Makedonya, Romanya, Yunanistan, Türkiye ve Karadeniz

Major Cities : Sofia,Plovdiv,Varna
Büyük Şehirler : Sofia,Plovdiv,Varna

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir