Balıkların İngilizce Tanıtımı

Bu yazımızda Balıkların İngilizce Tanıtımı (Türkçe çevirisiyle birlikte) yapacağız.

Balıkların İngilizce Tanıtımı

All fish are cold-blooded animals that live in the water. They have backbones, fins, and gills.
Bütün balıklar, suda yaşayan soğukkanlı hayvanlardır. Omurgaları, kanatçıkları ve solungaçları var.

Most fish have a skeleton made of bone but some, like sharks, have a skeleton made of cartilage.
Çoğu balık kemikten yapılmış bir iskelete sahiptir, ancak bazıları köpekbalıkları gibi kıkırdaktan yapılmış bir iskelete sahiptir.

Scientists believe that there are more than 24,000
different species of fish in the world.
Bilim adamları, dünyada 24.000’den fazla farklı balık türünün olduğuna inanıyor.

All fish have gills that allow them to breathe water.
Bütün balıkların solumak için solungaçları vardır.

Where do the fish live? (Balıklar nerede yaşarlar?)

Fish live in nearly every large body of water in the world including streams, rivers, ponds, lakes, and oceans. Some fish live on the surface of the water and some live in the very depths of the ocean. There are fish that live in fresh water and others that live in salt water.

Balıklar akarsular, nehirler, göletler, göller ve okyanuslar gibi dünyadaki neredeyse her büyük su kütlesi içinde yaşar. Bazı balıklar su yüzeyinde yaşar ve bazıları okyanusun derinliklerinde yaşar. Tatlı suda yaşayan balıklar ve tuzlu suda yaşayan balıklar var.

The fastest fish is a sailfish which can swim as fast as 68 miles per hour.
En hızlı balık, saatte 68 mil hızla yüzen yelkenli balıktır.

Fish Species (Balık Türleri)

Dolphin – Yunus
Anchovy – Hamsi
Bluefish – Lüfer
Shark  – Köpek Balığı
Whale – Balina
Swordfish – Kılıç Balığı
Mackerel – Uskumru
Bonito – Palamut
Carp – Sazan balığı
Haddock – Mezgit
Salmon – Somon

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir