Avustralya İngilizce Tanıtımı

Okyanusya kıtasının en büyük ülkesi olan Avustralya’nın İngilizce ve Türkçe tanıtımı adlı yazımızda bu ülkeyi daha yakından tanıyacağız.

Avustralya’nın İngilizce Tanıtımı

En : Sydney is the largest city in Australia,but Canberra is the capital.
Tr : Sidney, Avustralya’nın en büyük şehridir, ancak başkent Canberra’dır.

En : Australia’s climate varies greatly throughout the eight states and territories; there are four seasons across most of the country and a wet and dry season in the tropical north.
Tr : Avustralya iklimi sekiz eyalet ve bölgede büyük ölçüde değişir; ülkenin çoğunda dört mevsim ve tropikal kuzeyde ıslak ve kuru bir mevsim var.

En : Australia’s seasons are at opposite times to those in the northern hemisphere.
Tr : Avustralya mevsimleri, kuzey yarım küredeki mevsimlerin aksinedir.

En : December to February is summer.June to August is winter.
Tr : Aralık ile Şubat ayları yaz.Haziran’dan Ağustos’a kış.

En : Winter in Australia lasts from June to August for most of the country.
Tr : Avustralya’daki kış, ülkenin büyük bölümünde Haziran’dan Ağustos’a kadar sürer.

Capital : Canberra
Başkent : Canberra

Population : 25,69 Million
Nüfus : 25,69 Milyon

Language : English
Dil : İngilizce

Geographical Size : 7,686,850km²
Coğrafi Büyüklük : 7,686,850km²

Continent: Oceania
Kıta: Okyanusya

Currency : Australian dollar
Para Birimi : Avustralya doları

Description of Flag: The Australian Flag was adopted in 1901.
Bayrak Tanımı : Avustralya bayrağı 1901 yılında kabul edilmiştir.

Borders : Australia is an island and a continent. It shares no land borders with any other country.
Sınırlar : Avustralya bir ada ve bir kıta. Başka hiçbir ülke ile kara sınırları yoktur.

Major Cities : Sidney,Canberra,Melbourne,Adelaide,Perth,Brisbane,Darwin
Büyük Şehirler : Sidney,Canberra,Melbourne,Adelaide,Perth,Brisbane,Darwin

Famous Places : Sydney Opera House,Bondi Beach,Sydney Harbor Bridge,Great Barrier Reef,Kangaroo Island
Ünlü Yerleri : Sidney Opera Evi,Bondi Plajı,Sidney Limanı Köprüsü,Büyük Set Resifi,Kanguru Adası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir