Arjantin İngilizce Tanıtımı

Güney Amerika kıtasının en büyük ülkelerinden biri olan Arjantin’in İngilizce Tanıtımı adlı yazımızda İngilizce ve Türkçe olarak bu ülkeyi daha yakından tanıyacağız.

Arjantin’in İngilizce Tanıtımı

Capital : Buenos Aires
Başkent : Buenos Aires

Population : 45,81 Million
Nüfus : 43,81 Milyon

Language : Spanish
Dil : İspanyolca
Geographical Size : 2,766,890 km²
Coğrafi Büyüklük : 2,766,890 km²

Continent: South America
Kıta: Güney Amerika

The name ‘Argentina’ comes from the Latin word ‘argentum’ which means silver.
“Arjantin” ismi, gümüş anlamına gelen “argentum” Latince kelimesinden gelir.

Description of Flag: The flag of Argentina was adopted in 1812. It has three horizontal stripes. The outer two stripes are sky blue and the middle stripe is white. The Sun of May, which is gold, is at the center of the flag. The colors can be thought to represent the sky, the clouds, and the Sun.

Bayrak Tanımı : Arjantin bayrağı 1812 yılında kabul edilmiştir. Üç yatay şerit vardır. Dıştaki iki çizgi gökyüzü mavidir ve orta şerit beyazdır. Altın altın olan Güneş, bayrağın merkezinde. Renklerin gökyüzünü, bulutları ve Güneş’i temsil ettiği düşünülür.

Borders : Chile, Paraguay, Brazil, Bolivia, Uruguay, Atlantic Ocean
Sınırlar : Şili, Paraguay, Brezilya, Bolivya, Uruguay, Atlantik Okyanusu

Major Cities : Buenos Aires,Cordoba,San Miguel de Tucuman,Rosario
Büyük Şehirler : Buenos Aires,Cordoba,San Miguel de Tucuman,Rosario

Famous Places : Iguazu Falls,Perito Moreno Glacier, Casa Rosada, Plaza de Mayo
Ünlü Yerleri : Iguazu Şelalesi,Perito Moreno Buzulu,Casa Rosada,Plaza de Mayo

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir