Tohum ve Meyvelerin İşlenmesi ve Günlük Yaşamdaki Önemi Nedir

Tohumlar, bitkilerin var olmasını sağlayan en önemli üreme materyalidir. Tohum hayattır. Bir bitkinin bütün özellikleri tohumda gizlidir. Sağlıklı besin elde edebilmek için tohumlar üretimde büyük önem taşıyor. Ülkemiz tarım yapılabilir 24 milyon hektar alana sahiptir. Bunun 6 milyon hektarında sulama yapılabiliyor. Geri kalan kısmı ise orta ve yüksek seviyede kuraklık tehdidi durumuyla karşı karşıya kalıyor. Üretici için tohum seçimi çok önemlidir. Tohumlar, hastalıklara, soğuk ve kurak iklime dayanıklı kaliteli verimi yüksek özelliklere sahip çeşitlerden seçiliyor. Tohumlar, toprak yüzeyine çıkana kadar kendi hayatını devam ettirebilecek besin maddelerine sahiptir. Tohumun toprakla buluşması ve gerekli nemi, sıcaklığı bulması tohumun yeşermesini sağlayacaktır. Tohum besin deposudur.

Üretici tohumu seçerken önceliği kalitesi, hangi bölgede hangi iklimde ve o bölgenin toprak şartları nelerdir? Tüm bunları göz önünde bulundurarak ekim işlemi gerçekleştirilir. Bundan sonrası çiftçinin bilgi ve becerisine kalır. Tohumun bilinen 12 bin yıllık tarihinde nereden nereye geldiğinin büyülü hikayesi insanoğlu dünyada var olduğu sürece devam edecek.

Dişi organın büyümesi ve tohumun çevresini sarmasıyla oluşan yapıya meyve denir. Meyve oluşumu bitkilerde değişiklikler gösterebilir. Meyveler oluşurken, bazen sadece yumurtalık, bazen taç yaprak, çiçek tablası gibi kısımlar da gelişebilmektedir.

Bitkiler eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki şekilde ürer. Eşeyli üreyen bitkilerin çiçekleri üreme organıdır ve tohumla çoğalırlar. Çiçekli bitkilerde tohum döllenme sonucu oluşur.

Çiçekli bitkilerin yaşam döngüsü; tozlaşma, döllenme, zigot ve embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu, tohumun çimlenmesi ve genç bitkinin oluşması şeklindedir.

Çimlenme için uygun ortam sağlanmazsa tohum uyku durumunda olur. Çimlenme olayının gerçekleşebilmesi için tohumun belli oranda su alması gerekir. Fazla su alması tohumların çürümesine sebep olur. Yüksek hava sıcaklığı veya susuzluk nedeniyle de kuruyabilirler. Diğer bir önemli husus ortamın uygun sıcaklıkta olmasıdır. Tohum çimlenirken oksijenli solunum yapar ve böylece enerji üretir. Bu yüzden tohumun yeteri kadar oksijen alması sağlanmalıdır.

Tohum ve Meyve Oluşumu

Çekirdekler çimlenme sürecine girer. Bu sürecin başında tohumdan ilk kök kısmı çıkar. Çimlenmeye başlayan kökler daha belirgindir. Daha sonra gövde kısmı çıkar. Daha gelişmiş çiçeklerde gövdenin üst bölümünde yapraklar oluşur. Sonuç olarak kök boyu daha fazla uzar gövde belirginleşir ve yapraklar gelişir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir