Rüzgar Enerjisi Nedir, Rüzgar Enerjisi Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bu yazımızda Rüzgar Enerjisi Nedir? Rüzgar Enerjisi Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplayacağız.

Rüzgar Enerjisi Nedir, Rüzgar Enerjisi Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin belli bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. İnsanoğlunun, rüzgarın gücünü keşfedip onun gücünden yararlanmaya başlaması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgar gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemilerin hareket ettirilmesi ve yel değirmenlerinin çalıştırılması gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri içinde rüzgar gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok rüzgar enerjisinden elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Rüzgar enerjisi temiz bir enerjidir. Fosil, nükleer ve diğer yöntemlerle elde edilen enerji sırasında atmosfere zararlı gazlar salınmakta ve bu gazlar havayı ve suyu kirletmektedir. Rüzgardan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmamaktadır.

Günümüzde rüzgar enerjisinden üretilen toplam güç 40301 MW civarındadır. Bu güçten en fazla yaralanan ülke %36,3’lük payıyla Almanya ‘dır. Almanya toplamda 14612 MW güç üretmektedir ve bu Almanya ‘nın elektrik enerjisi ihtiyacının %5,6 ‘sını karşılamaktadır. Rüzgar gücünden en çok yararlanan ülkeler sırasıyla İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Hindistan, Hollanda, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Çin ‘dir. Diğer tüm ülkeler toplamda 3756 MW ‘lk güç üretimi ile %9,3 paya sahiptirler.

Rüzgar gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde rüzgar enerjisinin dünyadaki kullanım oranı çok düşük olmasına karşın, 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12 ‘sinin rüzgar enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik elektronik elemanlar ve pervanelerden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

Kullanımdaki rüzgar türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde türbinler, dönme eksenine göre sınıflandırılırlar. Rüzgar türbinleri dönme eksenine göre ”Yatay Eksenli Rüzgar Türbinleri” (YERT) ve ”Düşey Eksenli Rüzgar Türbinleri” (DERT) olmak üzere sınıfa ayrılırlar.

Rüzgar Enerjisi Üstünlükleri ve Faydaları

  • Temiz bir enerji kaynağı olması
  • Atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması
  • Kaynağının tükenmemesi. (Güneş, dünya ve atmosfer olduğu sürece)
  • Rüzgar tesislerinin kurulumunun ve işletilmesinin diğer tesislere göre daha kolay olması.
  • Enerji üretim maliyetlerinin düşük olması
  • Güvenilirliğinin artması.
  • Bölgesel olması ve dolayısıyla kişilerin kendi elektriğini üretilmesi.

Rüzgar Enerjisi Sakıncaları

 • Rüzgarın sürekliliği olmadığı için enerji üretimi değerlerinin sabit olmaması.
 • Rüzgar türbinlerinin büyük alan işgal etmesi
 • Gürültü kirliliği oluşturması
 • Fosil ve nükleer yakıtlardan elde edilen enerjiye oranla enerji üretiminin düşük olması
 • Yatırım maliyetlerinin yüksek olması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir