Mehmet Akif Ersoy İngilizce Hayatı

Bu yazımızda Mehmet Akif Ersoy’un İngilizce Ve Türkçe Hayatını paylaşacağız. İngilizce Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve Türkçe çevirisi.

Mehmet Akif Ersoy Hayatı İngilizce Ve Türkçe

Mehmet Akif Ersoy was born in 1873 in Istanbul, Turkey.
Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul’da doğdu.

He was the son of Ipekli Tahir Efendi, an Albanian teacher at Fatih Madrasah.
Fatih Medresesinde Arnavut bir öğretmen olan İpekli Tahir Efendi’nin oğluydu.

His mother came from a family that had migrated from Buhara and settled in Istanbul.
Annesi Buhara’dan göç edip İstanbul’a yerleşen bir aileden geliyordu.

As a young man he graduated from Halkal Vetinary School.
Genç bir adam olarak Halkal Veteriner Okulu’ndan mezun oldu.

His first poems were published in the school magazine in 1895.
İlk şiirleri 1895’de okul dergisinde basıldı.

During the collapse of the Ottoman Empire, Mehmet Akif Ersoy was a fervent patriot.
Osmanlı İmparatorluğunun dağılması sırasında Mehmet Akif Ersoy ateşli bir vatanseverdi.

He made important contributions to the struggle for the declaration of the Turkish Republic, and advocated patriotism though speeches that he delivered in many mosques in Anatolia.
Türkiye Cumhuriyeti Beyannamesine verdiği mücadeleye önemli katkılarda bulundu ve Anadolu’da pek çok camide yaptığı konuşmalarla vatanseverliği savundu.

On November 19, 1920, during a famous speech he gave in Kastamonu’s Nasrullah Mosque, he condemned the Treaty of Sevres, and invited the people to use their faith and guns to fight against Western colonialists.
19 Kasım 1920’de Kastamonu’daki Nasrullah Camii’nde yaptığı ünlü bir konuşma sırasında Sevr Antlaşmasını kınadı ve insanları inançlarını ve silahlarını Batı sömürgecilere karşı savaşmak için kullanmaya çağırdı.

Mehmet Akif Ersoy earned himself his significant place in the history of the Republic of Turkey as the composer of the lyrics of the Turkish National Anthem.
Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde, İstiklal Marşı’nın sözlerinin bestecisi olarak kendine önemli bir yer kazandı.

During the session of March 12, 1921, the Turkish Grand National Assembly officially designated his poem as the lyrics of the national anthem.
12 Mart 1921 tarihli toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi, şiirini resmen İstiklal Marşı’nın sözleri olarak belirledi.

Mehmet Akif Ersoy is an important national figure in the history of modern Turkey and has left an immortal trace in its history.
Mehmet Akif Ersoy, modern Türkiye tarihinde önemli bir ulusal şahsiyettir ve tarihinde ölümsüz bir iz bırakmıştır.

During the republican period, Mehmet Akif Ersoy taught history and literature at various universities.
Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet döneminde çeşitli üniversitelerde tarih ve edebiyat öğretmenliği yaptı.

From 1925 to 1935 He worked as a professor of Turkish language and literature at the University of Egypt.
1925’ten 1935’e kadar Mısır Üniversitesi’nde Türk dili ve edebiyatı profesörü olarak çalıştı.

He died on the 27th of December 1936.
27 Aralık 1936’da öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir