Kimya Biliminin Alt Dalları Nelerdir?

Kimya, atom ve moleküllerden oluşan maddenin incelenmesi, özellikleri, bileşimi, yapısı, davranışı ve maddenin bileşenleri arasındaki etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

Kimya Biliminin Ana Dalları

  • Organik Kimya
  • Analitik Kimya
  • Biyokimya
  • Fiziksel Kimya
  • Anorganik Kimya
  • Diğer Kimya Dalları

Kimya Biliminin Alt Dalları

Organik Kimya

Organik bileşiklerin çalışılması ile ilgilenen bir kimya dalıdır. Organik bileşikler tarım, gıda, ilaç, polimer, tekstil, böcek ilacı, ilaç, kauçuk, yakıt gibi endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Endüstriyel açıdan önemli organik kimyasalların bazıları metan, etilen, propilen, metanol, asetilen, gliserol, aseton, asetik asit v.b’dir.

Analitik Kimya

Analitik kimya, malzemelerin özelliklerini incelemek veya malzemeleri analiz etmek için araçlar geliştiren, bir Kimya dalıdır. Analitik Kimya sadece maddelerin analizi ile ilgili değil, aynı zamanda mevcut analiz tekniklerini geliştirmek ve yenilerini geliştirmekle de ilgilidir.

Biyokimya

Biyokimya, biyolojik sistem içindeki kimyasal işlemlerin çalışmasına vurgu yapan bilim alanıdır. Biyokimya, solunum, sindirim, hücresel metabolizma vb. Biyolojik sistemleri daha iyi anlamak için kimya kullanımına odaklanır. Biyokimyacılar daha iyi tedavi geliştirmek için kanser gibi hastalıklar üzerinde çalışır; ayrıca genleri geliştirmek için moleküler genetiği incelerler.

Fiziksel Kimya

Adından da anlaşılacağı üzere Fizik ve Kimya’nın birleşimidir. Fiziksel Kimya, Fizik dallarının bazılarıyla iyi bir etkileşim içindedir. Kimyasal yapının bir maddenin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

Anorganik Kimya

Anorganik kimya , anorganik bileşiklerin özelliklerinin ve davranışlarının incelenmesidir. Organik bileşikler dışındaki tüm kimyasal bileşikleri kapsar. Anorganik kimyacılar kristal yapılar, mineraller, metaller, katalizörler ve Periyodik Tablodaki elementlerin çoğu gibi şeyleri inceler. Dünyada üretilen en büyük inorganik kimyasallar, sülfürik asit, hidrojen, azot, amonyak, klor, fosfor pentaoksit, nitrik asit, hidroklorik asit, sodyum hidroksit’tir.

Diğer Kimya Dalları

Jeokimya

Jeokimya, jeolojik ortamda kimyasal sistemleri incelemektedir. Jeokimya, madencilik, petrol çıkarma, kaya oluşumu, petrol oluşumu gibi faaliyetler üzerinde çalışmaktadır.

Gıda Kimyası

Gıda Kimyası, gıdanın çeşitli biyolojik bileşenlerini inceler. Gıda Kimyacıları gıdaların kalitesini arttırmak için çalışmalar yaparlar.

Adlı Kimya

Adli Kimya, Analitik Kimya’nın bir uygulamasıdır. Suçluları belirlemek için çeşitli örneklerin analitik yöntemlerle analizini içerir.

Nükleer Kimya

Nükleer kimya, nükleer reaksiyonlar ve izotoplarla ilişkili kimya dalıdır.

Astrokimya

Astrokimya, yıldızlarda ve uzayda bulunan kimyasal elementlerin ve moleküllerin bileşimi ve reaksiyonlarının ve bu madde ile radyasyon arasındaki etkileşimlerin incelenmesidir.

Bitki Kimyası

Bitkilerden elde edilen kimyasalları inceler.

Petro Kimya

Ham petrol, petrol, doğal gaz ve bunun işlenmesi ve arıtılması ile ilgilenen Kimya dalıdır.

Termo Kimya

Termokimya, bir tür Fiziksel Kimya olarak kabul edilebilir. Termokimya, kimyasal reaksiyonların termal etkilerinin ve prosesler arasındaki termal enerji değişiminin çalışılmasını içerir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir