Kadın Hakları İle İlgili İngilizce Yazı

Bu yazımızda Kadın Hakları İle İlgili Türkçe çevirisiyle birlikte İngilizce bilgiler paylaşacağız. Kadın Hakları İle İlgili İngilizce Yazı ve Türkçesi, Kadın Hakları İle İlgili İngilizce Cümleler

Kadın Hakları İle İlgili İngilizce Yazı

Throughout the world, millions of women and girls are denied their human rights, just because they are female. Everyone has the right to receive an education, to speak freely, to live free from violence and torture.

Dünya genelinde, milyonlarca kadın ve kız çocuğu, kadın oldukları için insan haklarından mahrum bırakılıyor. Herkesin eğitim alma, serbest konuşma, şiddet ve işkence görmeme hakkı vardır.

Human rights are the basic rights and freedoms that all humans should be guaranteed. These rights apply to everyone equally, but many women are prevented from realising their rights because of tradition, prejudice, social and economic interests.

İnsan hakları, bütün insanların güvence altına alınması gereken temel hak ve özgürlüklerdir. Bu haklar herkese eşit olarak uygulanır, ancak birçok kadının gelenek, ön yargı, sosyal ve ekonomik çıkarlar nedeniyle haklarını gerçekleştirmesi engellenir.

The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, signed by many United Nations member states, asserts that women’s rights belong to the “political, economic, social, cultural, civil” realms. According to the convention text, which became an international treaty in 1981:

1979 Birçok Birleşmiş Milletler üyesi devlet tarafından imzalanan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme, kadın haklarının “siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni” alanlara ait olduğunu iddia eder. 1981 yılında uluslararası bir antlaşma haline gelen anlaşma metnine göre:

“Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

“Medeni durumlarına bakılmaksızın, kadınların erkeklerin ve kadınların eşitliği temelinde, kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın tanınmasını, kullanılmasını veya kullanılmasını engelleme veya geçersiz kılma etkisine sahip cinsiyet veya cinsiyet temelinde yapılan herhangi bir ayrım, istisna veya kısıtlama, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda haklar ve temel özgürlükler.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir