Jüpiter Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Bu yazımızda en büyük gezegen olan Jüpiter Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler paylaşacağız. Jüpiter Hakkında İngilizce Bilgi, Jüpiter İngilizce Tanıtımı, İngilizce Jüpiter Hakkında Bilgiler Türkçesiyle, İngilizce Gezegen Tanıtımı

Jüpiter Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Jupiter is the largest planet in the Solar System. It is more than 300 times more massive than Earth and is more than two times as massive than all the other planets combined. Jupiter is called a gas giant planet. This is because its surface is made up of a thick layer of hydrogen gas.

Jüpiter Güneş Sistemindeki en büyük gezegendir. Dünya’dan 300 kat daha büyüktür ve diğer tüm gezegenlerden iki kat daha büyüktür. Jüpiter’e gaz devi gezegen denir. Bunun nedeni, yüzeyinin kalın bir hidrojen gazı katmanından oluşmasıdır.

Madde Madde Jüpiter Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

 • Jupiter is the biggest planet in our solar system.
  Jüpiter güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir.
 • Jupiter is a gas giant. Jupiter has a very thick atmosphere.
  Jüpiter bir gaz devidir. Jüpiter çok kalın bir atmosfere sahiptir.
 • One year on Jupiter is the same as 11.8 Earth years.
  Jüpiter’de bir yıl 11.8 Dünya yılı ile aynıdır.
 • Jupiter has been known since ancient times because it can be seen without advanced telescopes.
  Jüpiter, eski zamanlardan beri biliniyor çünkü gelişmiş teleskoplar olmadan görülebiliyor.
 • Jupiter has a very strong magnetic field.
  Jüpiter çok güçlü bir manyetik alana sahiptir.
 • Jupiter’s atmosphere is special because it is the solar system’s largest planetary atmosphere. It is made up of hydrogen and helium, in roughly the same proportions as are found in the sun.
  Jüpiter’in atmosferi özeldir çünkü güneş sisteminin en büyük gezegen atmosferidir. Hidrojen ve helyumdan oluşur, kabaca güneşte bulunan oranlarla aynıdır.
Diğer Gezegenler Hakkında İngilizce Bilgiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir