İyonlaşma Enerjisi Periyodik Sistemde Nasıl Değişir?

İyonlaşma enerjisi, toprak elektroniği durumunda izole edilmiş, gaz halinde olan bir atomun bir elektronu boşaltmak için emmesi gereken ve katyonla sonuçlanan enerji miktarıdır.

Bir elementin iyonlaşma enerjisi periyodik tabloda bir süre boyunca hareket ettikçe artar:
Bunun nedeni elektronlar daha yüksek nükleer yük ile daha sıkı tutulur. Bunun nedeni, aynı kabuktaki ilave elektronların birbirlerinin çekirdekten korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmamasıdır, ancak atom sayısındaki bir artış, çekirdekteki proton sayısındaki bir artışa karşılık gelir.

Bir kimyasal türün (yani bir atom veya molekülün) iyonlaşma enerjisi, elektronları gaz atomlarından veya iyonlardan çıkarmak için gereken enerjidir. Bu özelliğe iyonlaşma potansiyeli de denir ve volt olarak ölçülür. Kimyada, genellikle bir maddenin bir molüne (molar iyonizasyon enerjisi veya entalpi) atıfta bulunur ve kJ / mol cinsinden bildirilir. Atom fiziğinde, iyonlaşma enerjisi tipik olarak elektron volt (eV) biriminde ölçülür. Büyük atomlar veya moleküller düşük iyonlaşma enerjisine sahipken, küçük moleküller daha yüksek iyonlaşma enerjilerine sahip olma eğilimindedir.

Periyodik cetvelde iyonlaşma enerjisi sağdan sola yukarıdan aşağıya ne olur?

Bir grup içinde soldan sağa veya bir grup içinde yukarı doğru hareket ederken, ilk iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Atom yarıçapı azaldıkça, daha pozitif yüklü bir çekirdeğe daha yakın olan bir elektronun çıkarılması zorlaşır. Bunun tersine, periyodik tablodaki bir grup ilerledikçe, değerlik elektronları çekirdekten uzakta olduğu ve daha fazla koruma sağladığı için iyonlaşma enerjisi muhtemelen düşecektir. Çekirdeğin pozitif yükünü daha zayıf çekerler. İyonlaşma enerjisi bir dönemde soldan sağa doğru artar ve bir grupta yukarıdan aşağıya doğru düşer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir