İngilizce Side Tanıtımı – Turistik Bir Yerin İngilizce Tanıtımı

Lidyalılar, Yunanlılar, Persler, Romalılar ve son olarak da Türklere ev sahipliği yapmış Side, ülkemizin en önemli turistik noktalarından bir tanesidir. İngilizce Side Tanıtımı adlı yazımızda bu muhteşem yeri daha yakından tanıyacağız. İngilizce Side Tanıtımı ve Türkçe çevirisi.

İngilizce Side Tanıtımı – Turistik Bir Yerin İngilizce Tanıtımı

Side is one of the most important cities of Pamphylia. It was founded on the west side of the nearby Melas (Manavgat) River. It quickly rose to importance by it favorable situation as a harbor city.

Side Pamfilya bölgesinin en önemli kentlerinden birisidir.  Şehir, doğusunda yer alan Melas (Manavgat Irmağı) Irmağı yakınında kurulmuştur. Kentin deniz kıyısında olmasından dolayı bölgenin önemli limanlarından biri haline gelmiştir.

The word ”Side” means ”pomegranate fruit” in Luwian, Arrian in his work  ”Alexander’s Anabasis” states that the colonists from Aeolian Kyme (İzmir, Aliağa), forgot their mother tongue Greek and started to speak local ”barbarian” language. Strabon, wrote that the dialects spoken in Pamphylia in his time were very different from those spoken by Greeks.

A mythological story told by Hecataios of Miletus claims that ”Side” was the daughter of Mountain and bull god Tauros.

Şehir ismi olan Side kelimesi, Luvice ”Nar” anlamına gelir. Arrianos, İskender’in Anabesis’inde Side’ye gelen kolonist Aeolialı Kymeliler’in (İzmir, Aliağa) çok kısa bir süre sonra kendi dilleri Grekçeyi unutup yerli barbar dilini kullanmaya başladıklarını söylemektedir. Strabon’un belirttiğine göre Pamfilya’da konuşulan Grekçe diyalekti kesinlikle Hellenler için oldukça yabancıydı.

Miletli Hekataios’un anlattığı bir efsaneye göre ”Side”, Anadolu’nun Boğa ve Dağ tanrısı olan Tauros’un kızıdır.

Side enteres into Persian rule with the rest of Anatolia in 540s B.C In 334 Bc the city surrendered to Alexander the Great and entered into Macedonian rule. Ruled by the followers of Alexander, the city entered the rule of Ptolemaians and later to Seleucids. With the decline of Seleucid rule in th Mediterranean, Side recovered her freedom, but opened her harbor to piracy and became rich by that. The city entered into Roman rule in 67 B.C by General Pompey the Great, who came here to cleand out the piracy. The city became richer under Roman rule and became the capital of its region. Also, Roman Navy had a base here.

Side, M.Ö. 540’ta Pers egemenliğine girmiştir. İskender’in anadoluya gelmesi ile birlikte Pers egemenliği son bulmuş ve şehir Makedon idaresine geçmiştir. İskender’in ardılları tarafından yönetilen kent, Pamfilya’nın geri kalanıyla beraber, Ptolemaioslar ve sonrasında Seleukoslar idaresine girmiştir. Geç Helenistik Dönemde Seleukos gücü azalınca bağımsızlığını kazanan Side kenti çevresinde gelişen korsanlığa kapılarını açmış ve bu sayede zenginleşmiştir. M.Ö 67 yılında Doğu Akdeniz’de korsanlıı temizlemek üzere bölgeye gelen General Pompeius tarafından Side kenti Roma egemenliğine katılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde zenginleşen ve önemi artan Side zaman zaman bölgenin idari merkezliğini yapmıştır. Bir süre sonra Roma donanmasının önemli üst kentlerinden biri olmuştur.

The city continued its development during the Early Byzantine period. But from 7th century AD onwards, because of Arab raids effecting  Mediterranean trade, the city started loosing imporantce and became smaller. During the takeover of the region by Seljuk Turks in the 13th century, the city was abandoned.

Erken Bizans döneminde de gelişen kent, M.S. 7. yy.da Akdeniz’de ticareti olumsuz etkileyen Arap akınları sırasında önem kaybederek küçülmüştür. Kent, Selçuklular’ın bölgeyi ele geçirmesi sonrasında, M.S. 13. yy.da terk edilmiştir.

At the end of 19th century, because of the revolts against the Ottoman rule in Crete Island and the annexation of the island by Greece, Turkish population fled from the island. Some of the refugees were settled at Side by the government, and newly formed village was called Selimiye after the name of the Sultan’s son. The settlement later reclaimed Side name when it became a municipality.

19. yy. sonunda Girit Adası’nda Osmanlılar’a karşı başlayan isyan ve sonrasında Adanın Yunanistan’a ilhak edilmesi nedeniyle Girit’ten kaçmak zorunda kalan Türk ailelerden bazıları Side’ye yerleştirilmiş ve sultanın oğlu Şehzade Selim’den ismini alarak Selimiye Köyü adı verilmiştir. Daha sonra yerleşim, tekrar Side ismini alarak belde olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir