Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Yaşam adlı yazımızda Hititlerde tarım ve hayvancılık, ekonomi ve evlilik gibi konular hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız.

Hititlerde Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Hitit toplumu, en üste kraliyet ailesi ortada komutanlar ve yöneticilerle tabanda çoğunluğu oluşturan köylüler olmak üzere kesin sınıflara ayrılmıştı. Üst ve orta sınıflar büyük şehir merkezlerinde yaşarken sıradan halk bazen şehir merkezlerinden çok uzaktaki dağınık köylerde yaşıyordu.

Barış zamanında halk kralın askeri yada başka hizmetlerinden dolayı kendisine ödül olarak verdiği toprağı işlerdi. Tarım ve hayvancılık krallık ekonomisinin temeliydi. Krallığın tüm yiyecek ihtiyacını kırsal kesim karşılıyordu. Tarım o kadar önemliydi ki Hitit yasalarındaki 200 maddeden 40’ı tarım ve hayvancılıkla ilgiliydi. Çiftçiler ya kendi topraklarını yada hasattan pay karşılığı krala ait toprakları işlerdi. Hasat zamanında erkekler başka birinin çiftliğinde ücretli olarak da çalışabilirlerdi.

Hitit köy ve kasabalarında yaşam çok zordu. Bir çok yerleşim merkezi birbirinden uzaktı. Büyük kentleri ayıran yüksek dağlar yüzünden yolculuk yapmak son derece güç ve tehlikeliydi. Sınırlar kasabaları sık sık haydutlar ve yabancı askerlerin saldırısına uğruyordu.

Sert Anadolu kışları sık sık kasabalar ve şehirler arasındaki iletişimi kesiyor. Hatta bazen evleri kara gömüyordu. Soğuk bir kış ve kötü bir hasat krallık için kıtlık demekti. Kış bittiğinde çiftçiler mallarını büyük şehirler ve tapınaklar etrafında kurulan pazara getirirdi. Burada değişik ürünler için alışveriş yapar ve krala vergi verirlerdi. Hititlerde pazarlar alışveriş merkezi, vergi dairesi ve toptancıların iç içe geçtiği yerdi. Bu cıvıl cıvıl renkli pazar yerleri, hem yerel hem yabancı sokak müşterileriyle dolardı. Bazıları içinse pazarlar müstakbel eşlerin tanışması için iyi bir yerdi.

Hititlerde Evlilik

Hitit evlilikleri, erkeklerin kızların ailesine başlık parası ödediği anlaşmalara dayanıyordu. Kadının ilişkide ki rolü, kocasının ve kendi kişiliğinin doğrultusunda belirleniyordu. Kadının önemli görevleri sadık bir eş ve yardımcı olma ve çocuk doğurmaktı. Pek çok yakın doğu toplumunun aksine Hitit kadınları boşanma durumunda kocalarından kısmi de olsa tazminat alabiliyorlardı. Yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi evlilikte de üretkenlik çok önemliydi. Erkek ve kadın doğurgan oldukça pek çok kusurları göz ardı edilebilirdi. Bir kişinin Hitit toplumundaki değeri çocuklarının çokluğuna göre belirlenirdi. Bu yüzden üreme hem erkek hem de kadın açısından çok önemliydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir