Halide Edib Adıvar İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Halide Edib Adıvar İngilizce ve Türkçe Hayatını paylaşacağız.

Halide Edib Adıvar İngilizce ve Türkçe Hayatı

Halide Edib was born in Istanbul in 1884 and studied at the American Girls’ College. He held various posts from 1903 to 1917 and was involved in political and cultural events during World War I. He was an active participant in the National Struggle. After a period in England (1936-39), Edip returned to Turkey and served as a professor of English literature at Istanbul University from 1940 to 1950.

Halide Edib, İstanbul’da doğdu ve Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü. 1903’ten 1917’ye kadar çeşitli görevlerde bulundu ve I. Dünya Savaşı sırasında siyasi ve kültürel olaylara girdi. Milli Mücadele Mücadelesinde aktif bir katılımcıydı. İngiltere’de bir süre kaldıktan sonra (1936-39), Edip Türkiye’ye döndü ve 1940’tan 1950’ye kadar İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü olarak görev yaptı.

She was a member of the National Assembly from 1950 to 1954. Edib, the outstanding Turkish woman of the 20th century, is primarily known for her novels and memoirs. The most popular deal on the events of the War of Independence among its 20-odd volumes. Many of them were translated into foreign languages, and some became the basis of motion pictures.

1950’den 1954’e kadar Ulusal Meclis üyesiydi. 20. yüzyılın seçkin Türk kadını Edib, öncelikle romanları ve anılarıyla tanınır. 20 küsur cildi arasında Milli Mücadele olayları en popülerleriydi. Birçoğu yabancı dillere çevrildi ve bazıları sinema filmlerinin temeli oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir