Galata Köprüsü İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Bu yazımızda İstanbul’un simgelerinden biri olan Galata Köprüsü’nü İngilizce ve Türkçe olarak sizlere tanıtacağız. Ayrıca bu konuyla alakalı olarak ilginizi çekebilecek olan Galata Kulesi İngilizce ve Türkçe Tanıtımı adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Galata Köprüsü İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Throughout history lots of bridges were built which united two shores of The Golden Horn.According to the historical resources the first bridge on The Golden Horn was built by The Justinianus I in 6 th century.

Tarih boyunca Haliç’in iki yakasını birleştiren birçok köprü yapılmıştır. Tarihi kaynaklara göre; Haliç üzerine ilk köprü 6.yüzyılda I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır.

During the conquest of Istanbul a bridge on The Golden Horn was built by Fatih Sultan Mehmet.When Constantinopolis has fallen down in 1453, this bridge was used for the passage of the army from one side of The Golden Horn to the other side.

Fatih Sultan Mehmet’de İstanbul’un fethi sırasında Haliç’e bir köprü yaptırmıştır. Bu köprü,1453’te Konstantinopolis düştüğünde, orduların Altın Boynuz’un bir tarafından, diğerine geçebilmesi için kullanmıştır.

As of the date after three bridges that were built on The Golden Horn, the bridge which is called he Galata Bridge today; was built in 1912 by a German company named MANAG for 350,000 golden liras. The 466 m. long and 25   wide bridge  was used until the fire on 16 May 1992. The reason why the bridge was burned is still a mystery.After the bridge was repaired, it was placed between Balat and Haskoy and modern bridge whichis known as The Galata Bridge was built.

Bu tarihten itibaren Haliç üzerine yaptırılan üç köprünün ardından bugün tarihi Galata köprüsü denilen köprü; Alman firması MAN AG tarafından 1912’de 350.000 altın Lirasına inşa edilmiştir.466 m. uzunluğunda, 25 m. genişliğinde olan köprü 16 Mayıs 1992’deki yangına kadar kullanılmıştır. Köprünün yanma nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Yanan köprü onarıldıktan sonra Balat-Hasköy arasına yerleştirildi ve yerine, bugün ”Galata Köprüsü” olarak bilinen modern bir köprü yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir