Fransa’nın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Fransa’nın nüfusu, başkenti, sınır komşuları, büyük şehirleri, ünlü yerleri, para birimi ve daha fazlası Fransa’nın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı adlı yazımızda.

Fransa’nın İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

İngilizce – Türkçe

Capital : Paris
Başkent : Paris

Population : 66,9 Million
Nüfus : 66,9 Milyon

Official Language : French
Resmi Dil : Fransızca

Geographical Size : 547,030km²
Coğrafi Büyüklük : 547,030km²

Continent: Europe
Kıta: Avrupa

Currency : Euro
Para Birimi : Avro

Description of Flag: The French flag was officially adopted on February 15, 1794.The flag : the tricolore – consists of three vertical bands of equal width, displaying the country’s national colors: blue, white and red. The blue band is positioned nearest the flag-staff, the white in the middle, and the red on the outside.
Bayrak Tanımı : Fransız bayrağı resmi olarak 15 Şubat 1794’te kabul edildi.Bayrak : üç renkli – ülkenin ulusal renklerini gösteren eşit genişlikte üç dikey banttan oluşur: mavi, beyaz ve kırmızı. Mavi bant, bayrak personeline en yakın, ortada beyaz, dış tarafta kırmızı bulunur.

Borders : Belçika , Lüksemburg , Almanya , İsviçre , İtalya , İspanya , Andorra , Monako , İngiltere , Akdeniz, Atlantik Okyanusu, İngiliz Kanalı ile deniz sınırı.
Sınırlar : Belgium, Luxembourg, Germany, Switzerland, Italy, Spain, Andorra, Monaco, England, Mediterranean, Atlantic Ocean, Sea Border with British Canal.

Major Cities : Paris,Marseille,Lyon,Lille,Nice
Büyük Şehirler :Paris,Marsilya,Lyon,Lille,Nice

Famous Places : Eiffel Tower, The Louvre Museum, Notre Dame Cathedral, Arc de Triomphe, French Riviera, Champs Elysees
Ünlü Yerler :Eyfel Kulesi,Louvre Sarayı,Notre Dame Katedrali,Zafer Takı,Fransız Rivierası,Şanzelize Caddesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir