Fiziğin Alt Dalları Nelerdir

Fizik Nedir

Fizik, tüm doğa bilimlerinin temelidir. Fizik maddenin ve enerjinin özellikleriyle ilgilidir. Fizik konusu, mekanik, ısı, ışık ve diğer radyasyon, ses, elektrik, manyetizma ve atomların yapısını içerir.

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir

  • Mekanik
  • Termodinamik
  • Optik
  • Nükleer Fizik
  • Atom Fiziği
  • Jeofizik
  • Katı Hal Fiziği

Fiziğin Alt Dalları

Mekanik

Mekanik fizik, kuvvetlerin etkisi altındaki maddi cisimlerin hareketleriyle ilgilenen bir fizik dalıdır. Klasik ve Kuantum mekaniğini olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik mekanik, cisimlerin hareket yasalarını ve harekete sebep olan kuvveti incelerken, Kuantum Mekaniği elektronlar,nötronlar ve protonların davranışlarıyla ilgilenen fizik dalıdır.

Termodinamik

Termodinamik, sıcaklık ve sıcaklıkla ve bunların enerji ve işle ilişkisini ele alan bir fizik dalıdır. Termodinamiğin dört yasası vardır.

Optik

Optik, elektromanyetik radyasyonu ışık ve kızılötesi radyasyon gibi madde ile etkileşimlerini ve bu etkileşimlerden dolayı bilgi toplamak için kullanılan aletleri inceleyen bir fizik dalıdır.

Nükleer Fizik

Nükleer fizik, atom çekirdeğinin bileşenleri, yapısı, davranışı ve etkileşimleri ile ilgilenen bir fizik dalıdır. Enerji üretiminde, nükleer silahlarda, ilaçlarda, manyetik rezonansta, görüntülemede, endüstriyel ve tarımsal izotoplarda ve daha birçok alanda kullanılır. Atom fiziğinden ayrı bir alan olarak nükleer fiziğin tarihi, 1896’da Henri Becquerel’in radyoaktivitesinin keşfi ile başladı.

Atom Fiziği

Atom fiziği, atomun çekirdeğin dışındaki bileşimi ile ilgilenen bir fizik dalıdır.

Jeofizik

Jeofizik, fiziğin temel ilkelerinden yola çıkarak yerin araştırılmasını inceleyen bilim dalıdır.

Katı Hal Fiziği

Yoğun madde fiziğinin geniş bir dalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir