Evrendeki Düzeni Gösteren Olaylar

Evrendeki Düzeni Gösteren Olaylar Nelerdir? Evrendeki Düzeni Gösteren Olaylara Örnekler Nelerdir?

Evrendeki Düzeni Gösteren Olaylar

Evrendeki çok sayıda irili ufaklı gezegenin her biri büyük bir düzenin kritik önem taşıyan parçalarını oluşturur. Hiç birinin uzaydaki konumları, hareketleri gelişigüzel değildir. Tam tersine bildiğimiz bilmediğimiz sayısız detaylarıyla özel olarak ayarlanmış, belli bir amaç üzerine yaratılmışlardır. Sadece gezegenlerin konumlarındaki ufak bir değişim bile iç içe geçmiş dengeleri alt üst etmek için yeterli olabilecek niteliktedir. Ancak bu dengeler hiç bir zaman şaşmaz ve evrendeki mükemmel düzen hiç bir aksaklığa uğramadan devam eder. Bu üstün güç sahibi olan Allah’ın kusursuz yaratmasıdır.

O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum'(mutabakat) içinde yedik gök yaratmış olandır.
Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiç bir ‘çelişki ve uygunsuzluk'(tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık(bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz(uyumsuzluk bulmaktan) umudu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.  (Mülk Suresi,3-4)

Evrendeki bir hayati dengede ay ile dünya arasındaki mesafedir. Bu mesafe dünyada hayatın devamı ve bir çok dengenin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu mesafede oluşacak küçük değişiklikler bile önemli sonuçlara neden olacaktır. Ay ile dünya arasındaki mesafe biraz daha yakın olsaydı ay dünyaya çarpardı. Eğer biraz daha uzak olsaydı ay uzayda kaybolup giderdi. Evrendeki bütün gök cisimlerinin dağılımı insanın yaşamı için tam olması gereken yapıdadır. Bu mesafeler gezegenlerinin yörüngelerini hatta varlıklarını doğrudan etkiler. Gök cisimlerinin uzaydaki dağılımı ve aralarındaki devasa boşluklar dünyadaki insan hayatının var olabilmesi için zorunludur. Evrende son derece hassas mükemmel bir sistem vardır. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Tüm kainat alemlerin rabbi olan Allah’ın eşsiz ilmini ve sonsuz gücünü kanıtlayan delillerle doludur.

Allah Kuranda Şöyle Buyurmaktadır ;

Allah…O’ndan başka İlah yoktur. Diri’dir, Kaim’dir. O’nu uyaklama ve uyku tutmaz.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir?O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.(Onlar ise)Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü,bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez.O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Evrendeki düzeni gösteren olaylara örnekler:
  • Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması.
  • Mevsimlerin sırasıyla gerçekleşmesi.
  • Gece ile gündüzün birbirini izlemesi.
  • Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi.
  • Sonbaharda ağaç yapraklarının dökülmesi.
  • İlkbaharda ağaçların çiçek açması.
  • Aynı toprakta yetiştikleri halde meyvelerin tadı ve kokusunun değişik olması.
  • Suyun akışkanlık değeri
  • Atmosferdeki gazların oranı
  • Dünya ile ay arasındaki mesafe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir