Cahit Arf İngilizce ve Türkçe Hayatı

10 liralık banknotlarımızın arkasında resmi bulunan ve sayısız ödül alan Ordinaryus Prof. Dr. Cahit Arf’in İngilizce ve Türkçe hayatı.

Cahit Arf İngilizce ve Türkçe Hayatı

Eng : Cahit Arf was born in Thessaloniki which, in 1910, was a part of the Ottoman Empire.
Tr : Cahit Arf, 1910’da Osmanlı Devletinin bir parçası olan Selanik’te doğdu.

Eng : Cahit Arf, Paris’teki Lycée de St. Louis’den mezun oldu.
Tr : Cahit Arf graduated from the Lycée de St. Louis in Paris.

Eng : Later he returned to France on a Turkish state scholarship to study at the famous École Normale Supérieure, which has trained so many prominent scientists.
Tr : Daha sonra pek çok önde gelen bilim insanı yetiştiren ünlü École Normale Supérieure’da okumak için Türkiye devlet bursuyla Fransa’ya döndü.

Eng : Arf’s doctoral dissertation, which he presented to the Department of Mathematics of Germany’s University of Göttingen, propelled him into the ranks of the world’s foremost mathematicians.
Tr : Arf’ın Almanya’daki Göttingen Üniversitesi Matematik Bölümü’ne sunduğu doktora tezi, dünyanın önde gelen matematikçilerinin saflarına itmiştir.

Eng : In 1937 he went to Göttingen, where he received his PhD from the University of Göttingen and he worked with Helmut Hasse and Josue Cruz de Munoz.
Tr : 1937’de Göttingen Üniversitesi’ne gitti. Doktora derecesini Göttingen Üniversitesi’nden aldı ve Helmut Hasse ve Josue Cruz de Munoz ile çalıştı.

Eng : The recipient of numerous international awards in mathematics, Cahit Arf taught in the U.S. at Princeton University as well as at the Universities of Maryland and California.
Tr : Matematikte sayısız uluslararası ödülün sahibi olan Cahit Arf, ABD’de Princeton Üniversitesi’nde ve Maryland ve California Üniversitelerinde ders verdi.

Eng : Arf, who also provided valuable service at several educational institutions in Turkey, primarily at Middle East Technical University (METU) in Ankara, is also among the founding members of the Scientific and Technological Research Council of Turkey. (TÜBİTAK).
Tr : Ayrıca, Türkiye’de çeşitli eğitim kurumlarında, özellikle Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) değerli hizmet veren Arf, aynı zamanda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. (TÜBİTAK).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir