Baba İle İlgili Atasözleri

Bu yazımızda Baba İle İlgili Atasözleri paylaşacağız.

Baba İle İlgili Atasözleri

  • Babanın sanatı oğula mirastır.
  • Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.
  • Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salım üzüm vermiş.
  • Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.
  • Baba himmet, – Oğul hizmet.
  • Baba eder, oğul öder.
  • Baba öksüzü öksüz değil, ana öksüzü öksüz.
  • Babası ile övünen kafasıyla dövünür.
  • Babasından mal kalan, direği içinden bitmiş sanır.
  • Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk.

Babanın sanatı oğula mirastır.

Babanın oğluna bıraktığı mal mülk çabuk tükenir. Ama bir çocuk babasının yanında bir sanat öğrenirse ömür boyu para kazanır. Bu sebeple bir babanın oğluna bırakacağı en güzel miras sanattır.

Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana.

Bazı insanlar baba malına güvenerek çalışma ihtiyacı duymazlar. Ancak, hazır mal çok çabuk biter. Bu sebeple baba malına güvenmeyip çalışmak gerekir.

Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salım üzüm vermiş.

Anne ve babalar çocuklarından hiçbir şey esirgemezler. Sahip oldukları her şeyi onlara verirler. Ancak, çocuklar anne ve babalarına karşı aynı özveride bulunmazlar.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır.

Bir baba kötü ve uygunsuz işler yaparsa adı kötüye çıkar. Bunun da zararını hem kendisi hem de çocukları görür. Çünkü haram kazancın acısı çocuklardan çıkar.

Baba himmet, – Oğul hizmet.

Büyüklerin küçüklere yardım ellerini uzatabilmeleri için küçüklerin kendilerine düşen görevleri yapmaları gerekir.

Baba eder, oğul öder.

Babanın yaptığı kötülüklerin cezasını sonradan çocuklar çeker.

Baba öksüzü öksüz değil, ana öksüzü öksüz.

Bir evde yemek yapan, çamaşır yıkayan, dikiş diken kısacası evi evirip çeviren kişi annedir. Bu sebeple anne öldüğü zaman çocuklar son derece güç durumda kalır. Erkek ölürse genellikle kadın hem erkeğin hem de kadının görevlerini üstlenir.

Babası ile övünen kafasıyla dövünür.

Bir çocuğun babasının yaptığı işlerle değil kendi yaptığı işlerle övünmesi gerekir. Çünkü baba er geç ölür ve çocuk yalnız kalır. Kendi bilgi becerisiyle bir iş yapamazsa kötü duruma düşer, dövünüp durur.

Babasından mal kalan, direği içinden bitmiş sanır.

Anne, baba binbir güçlükle çalışır, mal biriktirirler. Ancak mirasçılar, bu malın ne kadar büyük bir çaba ve zahmetli elde edildiğini düşünemezler.

Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk.

Baba kızına evleninceye kadar yardımcı olur; onu besler, büyütür. Ancak, kızına evlendikten sonra genellikle yardım etmez. Bu sebeple kız, kocasının evinde istediği gibi yaşar, istediği gibi yer içer, doyar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir