Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizce ve Türkçe hayatını paylaşacağız.

Atatürk İngilizce ve Türkçe Hayatı

Eng: Mustafa Kemâl Atatürk was born in 1881, in a pink three story house situated in the Islahane street of Kocakasım district in Selanik.
Tr: Mustafa Kemâl Atatürk, 1881 yılında Selanik’teki Kocakasım ilçesinin Islahane caddesinde yer alan pembe üç katlı bir evde doğdu.

Eng: His father was Ali Riza Efendi and mother was Zübeyde Hanim.
Tr: Babası Ali Rıza Efendi ve annesi Zübeyde Hanımdı.

Eng: When Atatürk was 12, he was sent to military school and then to the military academy in Istanbul, graduating in 1905.
Tr: Atatürk 12 yaşındayken, 1905’te mezun olarak askeri okula ve ardından İstanbul’daki askeri akademiye gönderildi.

Eng: In 1911, he served against the Italians in Libya and then in the Balkan Wars (1912 – 1913).
Tr: 1911’de Libya’daki İtalyanlara ve ardından Balkan Savaşlarında görev yaptı (1912 – 1913).

Eng: In 1920, Atatürk established a provisional government in Ankara.
Tr: 1920’de Atatürk, Ankara’da geçici bir hükumet kurdu.

Eng: On October 29th 1923, the Republic was declared and Atatürk was chosen as the first president.
Tr: 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk başkan olarak seçildi.

Eng: As the Constitution required, there were selections of the president every four years. On 1927, 1931 and 1935, TBMM chose Atatürk as the president.
Tr: Anayasa gereği, dört yılda bir cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. 1927, 1931 ve 1935’te TBMM, Atatürk’ü cumhurbaşkanı olarak seçti.

Eng: He launched a programme of revolutionary social and political reform to modernise Turkey.
Tr: Türkiye’yi modernize etmek için devrimci bir sosyal ve politik reform programı başlattı.

Eng: After the Surname Law was executed, the surname “Atatürk” was given to Mustafa Kemal by TBMM on November 24th 1934.
Tr:Soyadı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, 24 Kasım 1934’te TBMM tarafından Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.

Eng: On November 10th 1938 at 9.05am in Dolmabahçe Palace, he died.
Tr:10 Kasım 1938’de saat 9.05’da Dolmabahçe Sarayı’nda öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir