Adele İngilizce ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda ünlü İngiliz şarkıcı Adele’i İngilizce ve Türkçe olarak daha yakından tanıyacağız.

Adele İngilizce ve Türkçe Hayatı

Adele Laurie Blue Adkins was born on 5 May 1988, in Tottenham, London, England. She is an English singer and songwriter who rose to fame owing to her distinctive voice and has become one of the best-selling artists of our times. Born in England, she was raised by a young single mother in various working-class neighborhoods of London.

Adele Laurie Blue Adkins, 5 Mayıs 1988’de Tottenham, Londra, İngiltere’de doğdu. Kendine özgü sesiyle ün kazanan ve zamanımızın en çok satan sanatçılarından biri haline gelen İngiliz şarkıcı ve söz yazarıdır. İngiltere’de doğdu, Londra’nın çeşitli işçi sınıfı mahallelerinde genç, bekar bir anne tarafından büyütüldü.

She was enrolled at the BRIT School for Performing Arts & Technology in Croydon. While studying, she wrote and composed songs, later posting them on her MySpace page.

Croydon’daki BRIT Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu’na kaydoldu. Çalışırken şarkı yazıp besteledi, daha sonra bunları MySpace sayfasında yayınladı.

After graduating in 2006, she recorded a three-song demo for a class project which impressed the XL Recording executives. Subsequently, she was contacted by the company and signed for a recording contract.

2006 yılında mezun olduktan sonra, XL Recording yöneticilerini etkileyen bir sınıf projesi için üç şarkılık bir demo kaydetti. Daha sonra şirket kendisiyle iletişime geçti ve bir kayıt sözleşmesi imzaladı.

Adele released her first album ‘19’ in 2008. Later, her second album ‘21’ was released which comprised several hit singles including “Rolling in the Deep” and “Someone Like You”.

Adele, 2008 yılında ilk albümü ’19’u çıkardı. Daha sonra aralarında ‘Rolling in the Deep’ ve ‘Someone Like You’nun da bulunduğu birçok hit single’ın yer aldığı ikinci albümü ’21’ yayınlandı.

In 2009, Adele received Grammy Awards in the ‘Best New Artist’ and ‘Best Female Pop Vocal Performance’ categories. She also received an Academy Award for her song “Skyfall”, which she wrote and composed for the eponymous James Bond film.

Adele, 2009 yılında ‘En İyi Yeni Sanatçı’ ve ‘En İyi Kadın Pop Vokal Performansı’ kategorilerinde Grammy Ödüllerini aldı. Aynı adı taşıyan James Bond filmi için yazıp bestelediği “Skyfall” adlı şarkısıyla da Akademi Ödülü aldı.

Her album ‘21’ sold over 3.4 million copies in the UK. She has won many grammy awards.

’21’ albümü İngiltere’de 3,4 milyonun üzerinde kopya sattı. Birçok grammy ödülü kazandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir